Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B. (ed.), International Competitiveness of Polish Companies During and After the Global Economic Crisis. Difin, 2017.

Gorynia M. (wywiad), w: Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, red. G. Konat, T. Smuga, PWN, 2016.

pobierz
Książka do nabycia w księgarni PWN

Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Difin, 2016.

Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), The Influence of Poland’s Accession to the EURO ZONE on the International Competitiveness and Internationalisation of Polish Companies. Difin, Warszawa, 2013.

Łaźniewska E., Gorynia M. (redakcja naukowa), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

pobierz

Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Difin, Warszawa, 2011.

pobierz

Gorynia M., Łaźniewska E. (redakcja naukowa), Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

pobierz

Gorynia M. (editor), International business in transition. Difin, Warszawa, 2009.

       pobierz

Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa, 2008.

pobierz

Gorynia M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej. Difin, Warszawa 2007.

pobierz

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, 2007.

pobierz

Bartosik-Purgat M., Gorynia M. (redakcja naukowa), Jankowska B., Owczarzak R., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, 2005.

pobierz

   
 

 

 

Gorynia M. (redakcja naukowa), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2002.

pobierz

Fonfara K., Gorynia M. (redakcja naukowa), Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym . Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000.

pobierz

Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1998.

pobierz

Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej. (praca habilitacyjna), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1995.

pobierz

Praca zbiorowa: Otta Wiesław J. (red.), Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne. Wydawnictwo Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań, 1994.
Rozdziały autorstwa M. Goryni:
Doktrynalne podstawy polityki przejścia, pobierz
Strategia przystosowawcza przedsiębiorstw, pobierz
Polska polityka przejścia, pobierz
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, pobierz

Otta Wiesław J., Gorynia M., Regulacja sfery turystyki zagranicznej. Przyczynek do teorii regulacji systemów gospodarczych. Instytut Turystyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań, 1991.

pobierz

Gorynia M., Wojciechowski H., Materiały do nauczania organizacji i techniki handlu zagranicznego(skrypt uczelniany). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1990.

pobierz

Gorynia M., Organizowanie działalności eksportowej producenta. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu, Poznań, 1986.

pobierz