Publikacje książkowe (autorstwo, współautorstwo, redakcja naukowa)

Powrót


M. Gorynia, Konkurencja i konkurencyjność w sektorze przedsiębiorstw wodociągowych - aspekty teoretyczne i praktyczne, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania, red. Paweł Chudziński, PWE, Warszawa 2018
pobierz

M. Gorynia, Polska w obliczu procesów internacjonalizacji, globalizacji i integracji, w: Globalizacja, integracja europejska a suwerenność państwa, red. Jerzy Wilkin, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 2017
pobierz

M. Gorynia, B. Jankowska, O tożsamości biznesu międzynarodowego, w: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, red. M. Maciejewski, K. Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017
pobierz

M. Gorynia, Rola państwa w zarządzaniu zasobami wspólnymi - uwagi dotyczące zasobów wodnych, w: Państwo a gospodarka, Książka jubileuszowa z okazji 30-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, red. Stanisław Owsiak, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2017
pobierz

M. Gorynia, Nauki ekonomiczne wobec globalnych i regionalnych wyzwań drugiej dekady XXI wieku, w: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy. Jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, red. Czesław Zając, Wydawnictwo UEW, Wrocław 2017
pobierz

M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska (ed.), International Competitiveness of Polish Companies During and After the Global Economic Crisis, Difin 2017

M. Gorynia, On the interdisciplinary nature of international business, w: Changes and Challenges in the Modern World Economy, red. T. Rynarzewski, M. Szymczak, PUEB Press, 2016
pobierz

M. Gorynia, Nauki ekonomiczne a postulat interdyscyplinarności, w: Ekonomia i środowisko. Księga jubileuszowa Profesora Bogusława Fiedora, red. S. Czaja, A. Graczyk, Wydawnictwo UEW, Wrocław 2017
pobierz

M. Gorynia, (wywiad), w: Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, red. G. Konat, T. Smuga, PWN, 2016
pobierz
Książka do nabycia w księgarni PWN

M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska (redakcja naukowa), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Difin 2016

M. Gorynia, Polish Economic Policy, Internationalization, and Globalization, w: Society and Economics in Europe, red. S. Katsikides, H. Hanappi, Springer, 2016
pobierz

M. Gorynia, J. Nowak, P. Trąpczyński, R. Wolniak, Should Governments Support Outward FDI? The Case of Poland, w: Institutional Impacts on Firm Internationalisation, red. S.Marinova, Palgrave Macmillan, 2015
pobierz

Marian Gorynia, et al., 'The internationalization of Polish firms - evidence from a qualitative study of FDI behaviour' w: Internationalization of Firms from Economies in Transition, red. Mai Thi Thanh Thai, Ekaterina Turkina, Edward Elgar Publishing, 2014
pobierz

M. Gorynia, J. Nowak, P. Trąpczyński, R. Wolniak, 'Internationalization of Polish Firms via Foreign Direct Investment: A Multiple-Case-Study Approach', Palgrave Macmillan, 2013
pobierz

M. Gorynia, B. Jankowska (redakcja naukowa), 'The Influence of Poland’s Accession to the EURO ZONE on the International Competitiveness and Internationalisation of Polish Companies', Difin, Warszawa 2013

E. Łaźniewska, M. Gorynia (redakcja naukowa), 'Konkurencyjność regionalna. Koncepcje - strategie - przykłady', PWN 2012
pobierz

M. Gorynia, et. al., 'Foreign Direct Investement in New EU Member States from Central and Eastern Europe: An Investment Development Path Perspective' w: Internationalization of Emerging Economies and Firms, red. M. Marinov, S. Marinova, Palgrave Macmillan, Styczeń 2012
pobierz

M. Gorynia, et. al., 'Investing in a Transition Economy. Motives and Modes of Foreign Direct Investment in Poland' w: The Changing Nature of Doing Business in Transition Economies, red. M. Marinov, S. Marinova, Palgrave Macmillan, Listopad 2011
pobierz

M. Gorynia, B. Jankowska (redakcja naukowa), 'Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw', Difin, Warszawa 2011
pobierz

M. Gorynia, E. Łaźniewska (redakcja naukowa), 'Kompendium wiedzy o konkurencyjności', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
pobierz

M. Gorynia (editor), 'International business in transition', Difin, Warszawa 2009

M. Gorynia, B. Jankowska, 'Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa', Difin, Warszawa 2008
pobierz

M. Gorynia, 'Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej', Difin, Warszawa 2007
pobierz

M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007
pobierz

M. Gorynia (redakcja naukowa), 'Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych', PWE, Warszawa 2005
pobierz

M. Gorynia, M. Kokocińska, Wettbewerbsstrategien der Unternehmen in der Woiwodschaft Lubuskie angesichts des EU-Beitritts Polens, w:, Wirtschaftliche Entwicklung und Entwicklung der Unternehmen in der polnisch-deutschen Grenzregion in dem Process der Integration Polens mit der Europäischen Union, red. Ryszard Barczyk, Verlag der Wirtschaftsuniversität Poznań, Poznań 2003
pobierz

M. Gorynia, Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. J. Lipiński, A. Sławiński, PWE, Warszawa 2003
pobierz

M. Gorynia, M. Kokocińska, Strategie konkurowania firm z województwa lubuskiego w obliczu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: Rozwój gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim w procesie integracji Polski z Unią Europejską, red. Ryszard Barczyk, Wydawnictwo AEP, Poznań 2003
pobierz

M. Gorynia, J. Nowak, R. Wolniak, On the Path of Poland`s Globalization, w: 'Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe', ed. Svetla Trifonova. Marinova, Marin Alexandrov Marinov, Ashgate 2003
pobierz

M. Gorynia, Internationalization of a Post-Communist Economy - Opportunities and Threats: The Case of Poland, w: Internationalization in Central and Eastern Europe, ed. Marin Alexandrov Marinov, Ashgate 2002
pobierz

M. Gorynia (redakcja naukowa), 'Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej', Wydawnictwo AE, Poznań 2002
pobierz

K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja naukowa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. 'Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym', Wydawnictwo AE, Poznań 2001
pobierz

M. Gorynia, Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, w: tom IV Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
pobierz

M. Gorynia, R. Wolniak, Foreign Direct Investment and Competition Strategie sof Domestic Firms in Poland; w: Foreign Direct Investment in a Transition Economy. The Polish Case, ed. Marzenna A. Weresa, School of Slavonic and East European Studies, University College London, London 2000
pobierz

M. Gorynia, 'Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia', Wydawnictwo AE, Poznań 1998
pobierz

M. Gorynia, 'Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej', Wydawnictwo AE, Poznań 1995
pobierz

M. Gorynia
Doktrynalne podstawy polityki przejścia, pobierz
Strategia przystosowawcza przedsiębiorstw, pobierz
Polska polityka przejścia, pobierz
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, pobierz
w: 'Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne', red. W.J. Otta, Wydawnictwo AE, Poznań 1994

M. Gorynia, Biznes plan, w: 'Jak zakładać małą firmę? Przewodnik dla właścicieli', red. K. Fonfara, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań 1993
pobierz

Wiesław J. Otta, M. Gorynia, 'Regulacja sfery turystyki zagranicznej. Przyczynek do teorii regulacji systemów gospodarczych', Instytut Turystyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań 1991
pobierz

M. Gorynia, H. Wojciechowski, 'Materiały do nauczania organizacji i techniki handlu zagranicznego', Wydawnictwo AE, Poznań 1990
pobierz

M. Gorynia, 'Organizowanie działalności eksportowej producenta', Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu, Poznań 1986
pobierz