Publikacje w czasopismach - najważniejsze publikacje począwszy od 2001 roku

Powrót

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

 • Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zeszyt 8, Warszawa, styczeń 2001, ark.1,5.
 • Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. Joanna Kotowicz-Jawor, VII Kongres Ekonomistów Polskich, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001, ark. 1,5, s. 169-188.
 • M. Gorynia, T. Mroczkowski, M. Wermus, Kształtowanie wielkości zatrudnienia w transformowanej gospodarce (z doświadczeń polskich menedżerów), Ekonomista 2001, nr 6.
 • Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Instytut Gospodarki Światowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, 1,5 ark., s. 99-118.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, Opinie przedsiębiorstw na temat wybranych aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 17-18 maja 2001, red. J. Rymarczyk, T. Szeląg, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, 1 ark, s. 167-176.
 • International Competitiveness of Polish Firms - Results of Empirical Research (extended abstract), in: Proceedings of Fourth International Conference on Enterprise in Transition, University of Split, Faculty of Economics, Split 2001, 0,2 ark., s. 146-147.
 • M. Gorynia, B. Jankowska, M. Sulimowska, Opinie przedsiębiorstw na temat wybranych aspektów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, red. U. Janeczek, AE Katowice 2001, ark.1, s. 19-33.
 • M. Gorynia, R. Wolniak, The Competitiveness of Polish Firms on the Eve of Poland`s Entry into the European Union, in: Proceedings of Tenth World Business Congress of Management Development Association, Zagreb 2001, 0,8 ark., s.281-288.
 • M. Gorynia, R. Wolniak, The Competitiveness of Polish Firms on the Eve of Poland`s Entry into the European Union, in: Ten Years of Economic Transformation, Volume II - Markets, Companies and Foreign Business in Transition, ed. Kari Liuhto, 'Studies in Industrial Engineering and Management' 2001, No 16, Lappeenranta University of Technology, 0,8 ark.., s. 83-100.
 • Competitive potential of Polish firms and Poland`s entry into the European Union, in: The economic transfers between PGV and the EU, 'Revista de Economia e Direito', Special edition 2001, Universidade Autonoma de Lisboa - UAL, 1 ark., s. 305-324.
 • Luka konkurencyjna - koncepcja i metodyka badania, w: Konkurencyjność podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji, red. E. Skawińska, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001, 0,7 ark., s. 172-179.
 • Polityka gospodarcza i działalność samorządu gospodarczego a konkurencyjność przedsiębiorstw polskich w dobie integracji z Unią Europejską - wyniki badań empirycznych, w: Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, 0,6 ark., s. 423-432.
 • Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Strategie konkurencyjne polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską, w: Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, red. J. Bilski, T. Miziołek, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001, 0,8 ark., s. 131-146.
 • M. Gorynia, The competitiveness of Polish firms and the european union enlargement, "Poznań University of Economics Review", 2001, Vol. 1, No. 1
 • Konkurencyjność polskich firm, 'Przegląd EUREKA' 2001, zeszyt nr 5.
 • M. Gorynia, R. Wolniak, The Participation of Transitional Economy in Globalisation - The Case of Poland, 'Yearbook of Polish European Studies' 2001, volume 5, s.51-66, 1 arkusz.
 • Marian Gorynia, Radosław Wolniak, 2001, The Competitiveness of Polish Firms on the Eve of Poland's Entry into the European Union; Challenges and Opportunities for International Business in the Shifting Global Economic Environment, International Management Development Association 2001, pp. 281-288.