Publikacje w "Ekonomiście"

Powrót

I. Artykuły:

 1. M. Gorynia, Współczesne nauki ekonomiczne: tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, Ekonomista 2018, nr 5.
 2. M. Gorynia, Informacja w sprawie przygotowań do X Kongresu Ekonomistów Polskich, Ekonomista 2018, nr 2.
 3. M. Gorynia, 90 lat istnienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Ekonomista 2017, nr 1.
 4. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Globalny kryzys gospodarczy -– próba pomiaru efektów dla poszczególnych krajów, Ekonomista 2015, nr 6.
 5. M. Gorynia, P. Trąpczyński, Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich -– przegląd wyników badań, Ekonomista 2014, nr 5.
 6. M. Gorynia, Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej, Ekonomista 2014, nr 2. [pełna wersja z tabelami]
 7. M. Gorynia, T. Kowalski, Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, Ekonomista 2013, nr 4.
 8. M. Gorynia, K. Mroczek, Koszty transakcyjne jako determinanta formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstwa, Ekonomista 2013, nr 2.
 9. M. Gorynia, Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, Ekonomista 2012, nr 4.
 10. M. Gorynia, B. Jankowska, M. Pietrzykowski, P. Tarka, M. Dzikowska, Przystąpienie Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Ekonomista 2011, nr 4.
 11. M. Brzeziński, M. Gorynia, Z. Hockuba, Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją, Ekonomista 2008, nr 2.
 12. M. Gorynia, T. Kowalski, Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, Ekonomista 2008, nr 1.
 13. M. Gorynia, B. Jankowska, Koncepcja klasterów jako sposób regulacji zachowań podmiotów gospodarczych, Ekonomista 2007, nr 3.
 14. M. Gorynia, M. Bartosik-Purgat, B. Jankowska, R. Owczarzak, Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Ekonomista 2006, nr 2.
 15. M. Gorynia, B. Jankowska, R. Owczarzak, Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, Ekonomista 2005, nr 5.
 16. M. Gorynia, T. Mroczkowski, M. Wermus, Kształtowanie wielkości zatrudnienia w transformowanej gospodarce (z doświadczeń polskich menedżerów), Ekonomista 2001, nr 6.
 17. M. Gorynia, Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, Ekonomista 2000, nr 2.
 18. M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista 1999, nr 6.
 19. M. Gorynia, Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, Ekonomista 1999, nr 4.
 20. M. Gorynia, Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych, Ekonomista 1998, nr 4.
 21. M. Gorynia, Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, Ekonomista 1996, nr 3.
 22. M. Gorynia, Mezoekonomia - modele samoregulacji branży, Ekonomista 1995, nr 5-6.
 23. M. Gorynia, O niekonwencjonalnych doktrynach ekonomicznych w polityce transformacji, Ekonomista 1995, nr 4.
 24. M. Gorynia, Podstawowe aspekty polityki przemysłowej, Ekonomista 1994, nr 1.
 25. M. Gorynia, Poziomy analizy w naukach ekonomicznych, Ekonomista 1993, nr 4.
 26. M. Gorynia, Teoria handlu międzynarodowego a zagadnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Ekonomista 1988, nr 5.

II. Recenzje (autor M. Gorynia):

 1. M. Gorynia, Recenzja książki pt. Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii, red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński, Ekonomista 2017, nr 6.
 2. M. Gorynia, Recenzja książki pt. Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Ma­ciej Bałtowski, Ekonomista 2017, nr 2.
 3. M. Gorynia, Recenzja książki J. Rymarczyka pt. Biznes międzynarodowy, Ekonomista 2013, nr 5.
 4. M. Gorynia, Recenzja książki pt. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, red. Janusz Świerkocki, Ekonomista 2012, nr 2.
 5. M. Gorynia, Recenzja książki B. Czarnego pt. Pozytywizm a sądy wartościujące w ekonomii, Ekonomista 2012, nr 1.
 6. M. Gorynia, B. Jankowska, Recenzja książki pt. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, red. Eulalia Skawińska i Romuald Zalewski, Ekonomista 2010, nr 3.
 7. M. Gorynia, T. Kowalski, Recenzja książki pt. Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: konwergencja czy dywergencja?, praca zbiorowa pod red. Ryszarda Rapackiego, Ekonomista 2009, nr 1.
 8. M. Gorynia, Recenzja książki A. Zorskiej pt. Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Ekonomista 2008, nr 3.
 9. M. Gorynia, Recenzja książki J. Rymarczyka pt. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Ekonomista 1997, nr 5-6.

III. Recenzje książek M. Goryni:

 1. Rec. K. Wach, Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, red. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Ekonomista 2017, nr 5.
 2. Rec. B. Fiedor, Wybrane problemy transformacji i internacjonalizacji gospodarki polskiej, M. Gorynia, Ekonomista 2009, nr 1.
 3. Rec. P. Dominiak, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, M. Gorynia, B. Jankowska, Ekonomista 2008, nr 6.
 4. Rec. T. Gołębiowski: Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, M. Gorynia, Ekonomista 2008, nr 1.
 5. Rec. T. Gołębiowski: Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, praca zbiorowa pod redakcją M. Goryni, Ekonomista 2006, nr 2.
 6. Rec. J. Bilski: Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, praca zbiorowa pod redakcją M. Goryni, Ekonomista 2000, nr 4.