Publikacje w Gospodarce Narodowej

Powrót

I. Artykuły (M. Gorynia lub M. Gorynia + współpracownicy):

 1. R. Domański, M. Gorynia, B. Gruchman, W. Jurek, E. Panek, M. Żukowski, DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLECIE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, Gospodarka Narodowa 2016, nr 2.
 2. M. Gorynia, O. Samelak, Przegląd badań nad funkcjonowaniem filii korporacji transnarodowych w Polsce, Gospodarka Narodowa 2013, nr 10.
 3. M. Dzikowska, M. Gorynia, Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, Gospodarka Narodowa 2012, nr 4.
 4. R. Domański, M. Gorynia, B. Gruchman, W. Jurek, E. Panek, 85 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Gospodarka Narodowa 2011, nr 9.
 5. M. Gorynia, B. Jankowska, M. Pietrzykowski, P. Tarka, Wpływ przyjęcia euro na międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolski, Gospodarka Narodowa 2009, nr 4.
 6. M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wielkopolski, Gospodarka Narodowa 2008, nr 5-6.
 7. M. Gorynia, Barbara Jankowska, Teorie internacjonalizacji, Gospodarka Narodowa 2007, nr 10.
 8. M. Gorynia, Barbara Jankowska, Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa 2007, nr 7-8.
 9. M. Gorynia, Barbara Jankowska, Konkurencja w branży a internacjonalizacja i globalizacja, Gospodarka Narodowa 2004, nr 11-12.
 10. M. Gorynia, Radosław Owczarzak, Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa 2004, nr 1-2.
 11. M. Gorynia, Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Gospodarka Narodowa 2000, nr 10.
 12. M. Gorynia, Polityka prokonkurencyjna w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji, Gospodarka Narodowa 2000, nr 11-12.
 13. M. Gorynia, Barbara Jankowska, Elżbieta Maślak, Branża jako przedmiot badań w ekonomii, Gospodarka Narodowa 2000, nr 3.
 14. M. Gorynia, Selektywna polityka przemysłowa w okresie transformacji, Gospodarka Narodowa 1996, nr 4.
 15. M. Gorynia, Koncepcja liberalno-instytucjonalnej polityki przemysłowej, Gospodarka Narodowa 1996, nr 1-2.
 16. M. Gorynia, Polska polityka przystosowawcza w latach 1990-1993, Gospodarka Narodowa 1994, nr 2.

II. Recenzje (autor M. Gorynia):

 1. M. Gorynia, Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Przykład sektora motoryzacyjnego / Magdalena Rosińska-Bukowska, Gospodarka Narodowa 2013, nr 11-12.
 2. M. Gorynia, Regionalny wymiar procesów innowacji / Aleksandra Nowakowska, Gospodarka Narodowa 2012, nr 9.
 3. M. Gorynia, Polityka współpracy z zagranicą / Bohdan Jeliński, Gospodarka Narodowa 2010, nr 7-8.
 4. M. Gorynia, Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Stefan Krajewski, Gospodarka Narodowa 2010, nr 3.
 5. M. Gorynia, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw / T. Gołębiowski, T. M. Dudzik, M. Lewandowska, M. Witek-Hajduk, Gospodarka Narodowa 2009, nr 7-8.
 6. M. Gorynia, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym / G. Śmigielska, Gospodarka Narodowa 2008, nr 9.
 7. M. Gorynia, Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami / J. Świerkocki, Gospodarka Narodowa 2008, nr 3.
 8. M. Gorynia, Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej / red. E. Oziewicz. - Warszawa 2001, Gospodarka Narodowa 2002, nr 1-2.

III. Recenzje książek M. Goryni:

 1. Rec. J. Świerkocki, Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, pod red. M. Gorynia, B. Jankowska, Gospodarka Narodowa 2012, nr 3.
 2. Rec. T. Dołęgowski, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, pod red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Gospodarka Narodowa 2010, nr 5-6.
 3. Rec. P. Dziewulski, International business in transition, pod red. M. Gorynia, Gospodarka Narodowa 2010, nr 1-2.
 4. Rec. U. Płowiec, Strategia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, M. Gorynia, Gospodarka Narodowa 2009, nr 9.
 5. Rec. P. Deszczyński, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, M. Gorynia, B. Jankowska, Gospodarka Narodowa 2009, nr 1-2.
 6. Rec. A. Sznajder, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, red. M. Gorynia, Gospodarka Narodowa 2008, nr 1-2.
 7. Rec. A. Sznajder, Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, Gospodarka Narodowa 2006, nr 3.
 8. Rec. T. Gołębiowski, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, Gospodarka Narodowa 2002, nr 7-8.