Publikacje w "Przeglądzie Organizacji"

Powrót

I. Artykuły:

 1. M. Gorynia, M. Kasprzyk, Ewolucja i zdolności adaptacyjne aliansów strategicznych, "Przegląd Organizacji" 2014, nr 2.
 2. M. Gorynia, Jan Saykiewicz, Zarządzanie zmianą w warunkach transformacji i globalizacji, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 1.
 3. M. Gorynia, Małgorzata Bartosik-Purgat, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak, 2005, Strategie polskich firm wobec ekspansji inwestorów zagranicznych-instrumenty polityki gospodarczej, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 4.
 4. M. Gorynia, Małgorzata Bartosik-Purgat, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak, 2005, Zachowania przedsiębiorstw lokalnych a ekspansja inwestorów zagranicznych w Polsce, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 9.
 5. M. Gorynia, Paweł Domagała, Rola banków w restrukturyzacji przedsiębiorstw (2), "Przegląd Organizacji" 1996, nr 11.
 6. M. Gorynia, Paweł Domagała, Rola banków w restrukturyzacji przedsiębiorstw (1), "Przegląd Organizacji" 1996, nr 10.
 7. M. Gorynia, Inflacja w biznes-planie, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 4.
 8. M. Gorynia, Wiesław J. Otta, Zasięg przedsiębiorstw eksportujących (3) Skutki inercji, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 4.
 9. M. Gorynia, Wiesław J. Otta, Zasięg przedsiębiorstw eksportujących (2) Ekspansja w handlu zagranicznym, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 3.
 10. M. Gorynia, Wiesław J. Otta, 1989, Zasięg przedsiębiorstw eksportujących (1) Integracja wsteczna, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 32-34.
 11. M. Gorynia, Projektowanie organizacji i służb eksportowych, Cz. 2 : Komórki eksportowe, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 9.
 12. M. Gorynia, Projektowanie organizacji i służb eksportowych, Cz. 1 : Struktury Organizacyjne komórek eksportowych, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 8.
 13. M. Gorynia, Cele działalności eksportowej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Przegląd Organizacji" 1986, nr 1.
 14. M. Gorynia, Podejście instytucjonalne i funkcjonalne w badaniu i projektowaniu organizacji, "Przegląd Organizacji" 1985, nr 10.

II. Recenzje (autor M. Gorynia):

 1. M. Gorynia, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa / M. Aluchna - Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 2. M. Gorynia, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / K. Obłój - Warszawa 2007, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 3. M. Gorynia, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola / T. Gołębiowski. - Warszawa 2001, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 3.
 4. M. Gorynia, Strategia eksportowa producenta / W. J. Otta. - Poznań 1988, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 8.

III. Recenzje książek M. Goryni:

 1. Rec. K. Obłój: M. Gorynia "Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw", "Przegląd Organizacji" 2007, nr 11.
 2. Rec. E. Oziewicz: "Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym" (red. M. Gorynia), "Przegląd Organizacji" 2000, nr 7/8.