Badania naukowe i recenzje

Powrót

Problematyka badawcza:

  • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
  • strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym,
  • strategie inwestorów zagranicznych w Polsce,
  • ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe,
  • mezoekonomia,
  • polityka wspierania konkurencyjności.

Wykaz projektów badawczych, sfinansowanych przez KBN, MNiI, MNiSZW, NCN realizowanych pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Mariana Goryni.

Lp. Nr rejestracyjny Temat projektu Okres realizacji
1 1 H02D 029 14 Zwrot strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwach postsocjalistycznych. Aspekt transformacji instytucjonalnej (PROMOTORSKI). 01.01.1998 31.12.1999
2 1 H02D 013 17 Luka przystosowawcza na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej. 01.07.1999 31.12.2000
3 1 H02C 035 19 Problem pomiaru, oceny i likwidacji luki konkurencyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (PROMOTORSKI). 01.09.2000 31.08.2003
4 2 H02D 11 24 Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. 16.05.2003 15.11.2004
5 1 H02D 103 28 Rola klasterów we wspieraniu międzynarodowej konkurencyjności oraz internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. 16.05.2005 15.11.2006
6 N N115 257136 Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw. 28.04.2009 27.10.2010
7 N N112 122739 Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (PROMOTORSKI, mgr Marlena Dzikowska). 08.11.2010 07.06.2012
8 N HS4 01309 Rola klastrów innowacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu na przykładzie kraju związkowego Badenia - Wirtembergia oraz województwa wielkopolskiego (PROMOTORSKI, mgr Aleksandra Kania). 15.12.2011 15.03.2013
9 OPUS 4 UMO-2012/07/B/HS4/03050 Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego. 10.07.2013 09.07.2015
10 PRELUDIUM 4 UMO-2012/07/N/HS4/00282 Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne. (mgr Katarzyna Mroczek) 18.07.2013 17.11.2014
11 PRELUDIUM 4 UMO-2012/07/N/HS4/00283 Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. (mgr Piotr Trąpczyński) 24.07.2013 23.01.2015