Publikacje w "Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym"

Powrót

I. Artykuły:

 1. P. Chudziński, M. Gorynia, M. Słodowa-Hełpa, Zarządzanie zasobami wodnymi - wyzwanie nie tylko dla ekonomistów, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017, rok LXXIX, zeszyt 1.
 2. M. Gorynia, Jubileusz 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2016, rok LXXVIII, zeszyt 4.
 3. M. Gorynia, Wybrane aspekty strategii polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2009, rok LXXI, zeszyt 2.
 4. M. Gorynia, B. Jankowska, Rekomendacje dla strategii firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, rok LXVIII, zeszyt 4.
 5. M. Gorynia, Polska polityka gospodarcza a internacjonalizacja i globalizacja, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2006, rok LXVIII, zeszyt 2.
 6. M. Gorynia, W. Otta, Polska polityka przystosowawcza w latach 1990-1996, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1997, rok LIX, zeszyt 3.
 7. M. Gorynia, Podstawowe typy mezoekonomicznej polityki gospodarczej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996, rok LVIII, zeszyt 2.
 8. M. Gorynia, Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, rok LV, zeszyt 2.

II. Recenzje (autor M. Gorynia):

 1. M. Gorynia, Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw / Ewa Małuszyńska, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2017, rok LXXIX, zeszyt 1.
 2. M. Gorynia, Specjalne strefy ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego / R. Pastusiak - Łódź 2011, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2012, rok LXXIV, zeszyt 4.
 3. M. Gorynia, Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej / M. Majewska-Bator - Poznań 2010, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, rok LXXIII, zeszyt 4.
 4. M. Gorynia, Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. A. Wojtyna - Warszawa 2008, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, rok LXX.
 5. M. Gorynia, Zasady zarządzania organizacjami / Ross A. Webber - Warszawa 1984, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny".

III. Inne:

 1. M. Gorynia, Debata "Polska transformacja gospodarcza: 20 lat później", "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2010, rok LXXII, zeszyt 4.