Kontakt

Powrót

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
60-875 Poznań
tel. 061.854.33.14, 061.854.33.15
e-mail: m.gorynia@ue.poznan.pl