Biografia

Studia magisterskie ukończył w 1980 roku na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
(27 grudnia 2008 roku przemianowanej na Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu). Od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany
z Uczelnią, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Swoją drogę zawodową rozpoczął
w 1983 roku od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
Po obronie doktoratu w 1985 roku awansował na stanowisko starszego asystenta, by rok później objąć stanowisko adiunkta w tymże instytucie.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został w 1998 roku mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

W latach 1999-2002 sprawował funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 2002-2008, przez dwie kadencje, był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
W latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN „Studia Ekonomiczne”,
Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty”, Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”, Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych PTE” ,
Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej ‚Raporty CASE’, Rady Programowej pisma ‚Problemy Zarządzania’ – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Editorial Review Board of „Journal of Transnational Management”, a także Editorial Board of „International Journal of Institutional Governance”. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association.


Prof. Gorynia został członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję na lata 2017-2020, gdzie pełnił również funkcję zastępcy przewodniczącego. Czytaj więcej
W 2019 roku został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej I Kadencji na lata 2020-2023, gdzie pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego. Czytaj więcej
W dniu 18 maja 2020 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Czytaj więcej
W dniu 07 maja 2021 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.


Problematyka badawcza

  • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
  • strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym,
  • strategie inwestorów zagranicznych w Polsce,
  • ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe,
  • mezoekonomia,
  • polityka wspierania konkurencyjności.

KONTAKT

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
60-875 Poznań
Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Collegium Altum, VI piętro, pok. 612 
tel. (061) 854-33-14, (061) 854-33-15

e-mail: m.gorynia@ue.poznan.pl