Nowości
Gorynia M. (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne. Warszawa: Polska Akademia Nauk (PAN), 2019.
Dostępne również w publikacje PAN.
Rozdział autorstwa M. Goryni: Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje
pobierz
Gorynia M., Czy nowy pragmatyzm jest pragmatyczny? [w:] Ekonomia i polityka: wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. E. Mączyńska, Warszawa: PWN, 2019.
pobierz
Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B. (ed.), International Competitiveness of Polish Companies During and After the Global Economic Crisis. Difin, 2017.
Gorynia M. (wywiad), w: Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, red. G. Konat, T. Smuga, PWN, 2016.
pobierz
Książka do nabycia w księgarni PWN
Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, Difin, 2016.
Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), The Influence of Poland’s Accession to the EURO ZONE on the International Competitiveness and Internationalisation of Polish Companies. Difin, Warszawa, 2013.
Łaźniewska E., Gorynia M. (redakcja naukowa), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
pobierz wstęp
pobierz rozdział
Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Difin, Warszawa, 2011.
pobierz
Gorynia M., Łaźniewska E. (redakcja naukowa), Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
pobierz wstęp
pobierz rozdział
Gorynia M. (editor), International business in transition. Difin, Warszawa, 2009.
pobierz
Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa, 2008.
pobierz
Gorynia M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej. Difin, Warszawa 2007.
pobierz
Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, 2007.
pobierz
Bartosik-Purgat M., Gorynia M. (redakcja naukowa), Jankowska B., Owczarzak R., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, 2005.
pobierz
Gorynia M. (redakcja naukowa), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2002.
pobierz
Fonfara K., Gorynia M. (redakcja naukowa), Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym . Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000.
pobierz
Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1998.
pobierz
Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej. (praca habilitacyjna), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1995.
pobierz
Praca zbiorowa: Otta Wiesław J. (red.), Droga do rynku. Aspekty mikroekonomiczne. Wydawnictwo Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań, 1994.
Rozdziały autorstwa M. Goryni:
Doktrynalne podstawy polityki przejścia, pobierz
Strategia przystosowawcza przedsiębiorstw, pobierz
Polska polityka przejścia, pobierz
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw, pobierz
Otta Wiesław J., Gorynia M., Regulacja sfery turystyki zagranicznej. Przyczynek do teorii regulacji systemów gospodarczych. Instytut Turystyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań, 1991.
pobierz
Gorynia M., Wojciechowski H., Materiały do nauczania organizacji i techniki handlu zagranicznego(skrypt uczelniany). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1990.
pobierz
Gorynia M., Organizowanie działalności eksportowej producenta. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu, Poznań, 1986.
pobierz