• Banaszyk P., Gorynia M., Wyzwania nowego sposobu myślenia w naukach ekonomicznych, prezentacja wygłoszona podczas Posiedzenia Komisji Nauk Ekonomicznych PTPN, Poznań, 23.10.2023 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Ewoluująca tożsamość nauk ekonomicznych problemy klasyfikacyjne, prezentacja wygłoszona podczas 2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023 (2nd ICQMSc 2023), UEP, Poznań, 13-15.09.2023 r.,  [pobierz]
 • Gorynia Marian, Przyszłość globalizacji, prezentacja wygłoszona podczas panelu w seminarium naukowym Transformacja gospodarcza w Polsce. Od gospodarki planowej do gospodarki cyfrowej, UMCS, 13.06.2023 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Kontrowersje wokół ekonomii wzrostu i ekonomii umiaru, prezentacja wygłoszona podczas III dorocznego interdyscyplinarnego seminarium doktoranckiego pod patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej, 13.06.2023 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Międzynarodowa współpraca gospodarcza a innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki polskiej, prezentacja wygłoszona podczas Światowego Kongresu Kopernikańskiego – część krakowska, 25.05.2023 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, WZROST CZY UMIAR? Czy potrzebna i możliwa jest ekonomia umiaru?, prezentacja wygłoszona podczas debaty „Porozmawiajmy o Swarzędzu”, 18.04.2023 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Deszczyński Przemysław, Banaszyk Piotr, Malaga Krzysztof, Stan i perspektywy nauk ekonomicznych w opinii poznańskich ekonomistów, prezentacja wygłoszona podczas debaty naukowej PTE oraz PTPN, 17.04.2023 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Czy potrzebna i możliwa jest ekonomia umiaru?, prezentacja wygłoszona podczas konferencji PTE: Ewolucja Nauk Ekonomicznych II – ekonomia a pandemia COVID-19: potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?, 22.11.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Fiedor Bogusław, W poszukiwaniu tożsamości nauk ekonomicznych, prezentacja wygłoszona podczas Konferencji Naukowej z okazji Jubileuszu 60-lecia PTE – Oddział w Bydgoszczy, 27.10.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Gospodarka po pandemii – kontynuacja czy zwrot strategiczny?, prezentacja wygłoszona podczas XXI edycji polsko-peruwiańskiej Konferencji z cyklu EKONOMIA-FINANSE-ZARZĄDZANIE, 23-25.10.2022 r., [pobierz_PL] [pobierz_ENG]
 • Gorynia Marian, Zmiany w gospodarce światowej. Co dalej z globalizacją?, prezentacja wygłoszona podczas uroczystej konferencji z okazji 75-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 29-30.09.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Czy na świecie i w Polsce możliwa jest ekonomia umiaru?, prezentacja wygłoszona podczas spotkania w ramach Klubu Polska 2025+ organizowane wspólnie przez Związek Banków Polskich i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, 18.08.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, O inflacji wakacyjnie, prezentacja wygłoszona podczas spotkania Wielkopolskiego Klubu Kapitału w Stajniach Łopuchowskich, 18.08.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – obszary działalności, kierunki rozwoju i korzyści z członkostwa, prezentacja wygłoszona podczas seminarium naukowego p.t. „Perspektywy rozwoju naukowego w dyscyplinach ekonomicznych”, PTE Oddział w Lublinie, 04.07.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Awanse naukowe w świetle doświadczeń Rady Doskonałości Naukowej, prezentacja wygłoszona podczas seminarium naukowego p.t. „Perspektywy rozwoju naukowego w dyscyplinach ekonomicznych”, PTE Oddział w Lublinie, 04.07.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Polska droga do dobrobytu, prezentacja wygłoszona podczas 20-lecia Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, 27.05.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Przyszłość nauk ekonomicznych po pandemii – możliwe scenariusze, prezentacja wygłoszona podczas Konferencji Jubileuszowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – wczoraj, dziś i jutro, Kraków, 18.03.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Śliwińska Magdalena, Umiędzynarodowienie biznesu a wymogi zrównoważonego rozwoju, prezentacja wygłoszona podczas XII Ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” pt. Inwestycyjne wybory przedsiębiorstw w warunkach nowej transformacji gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 10.03.2022 r., online, [pobierz]
 • Gorynia Marian, Pandemia COVID-19 – próba spojrzenia przed siebie, prezentacja wygłoszona podczas Spotkania Rady Absolwentów przy Rektorze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 23.02.2022 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Członkostwo w Unii Europejskiej a gospodarka Polski, prezentacja wygłoszona podczas Konferencji Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Polityka spójności Unii Europejskiej – Zagadnienia teorii i praktyki”, Poznań, 16.12.2021 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Perspektywy globalizacji w kontekście pandemii COVID 19, prezentacja wygłoszona podczas „20-ta Jubileuszowa Konferencja z cyklu (EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE) Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu”, online, INE PAN, 25.10.2021 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Are we facing the end of globalization? European & Asian Perspective, prezentacja wygłoszona podczas „The 37th EAMSA On-line Conference Europe-Asia Trade & Investments: Does distance matter?”, Łódź, online, 20-23.10.2021 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Trąpczyński Piotr, Strategie polskich eksporterów wobec pandemii koronawirusa wyniki badań empirycznych, prezentacja wygłoszona podczas „XVIII Konferencji Naukowej PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ”, Katowice, 20.10.2021 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, Sitek Bogusław, Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, prezentacja wygłoszona podczas Konferencji naukowej „Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych”, Poznań, 15.10.2021 r. [pobierz]
 • Gorynia Marian, Biznes międzynarodowy a innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, prezentacja wygłoszona podczas Forum Inteligentnego Rozwoju, Toruń, 26-28.09.2021 r. [pobierz]
 • Fiedor Bogusław, Gorynia Marian, Czy i w jakim zakresie można mówić o odpowiedzialności ekonomistów za kryzysy gospodarcze?, prezentacja wygłoszona podczas V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH”, Białystok, 28-29.06.2021, [pobierz]
 • Fiedor Bogusław, Gorynia Marian, Sport jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych – wybrane aspekty, prezentacja wygłoszona podczas Sympozjum naukowego – „Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po”, online, 11.06.2021, [pobierz]
 • Gorynia Marian, Wyzwania edukacyjne jaki model edukacji? Wprowadzenie do dyskusji sprawdzanie jakości kształcenia oraz kilka innych uwag, prezentacja wygłoszona podczas cyklu Forum Myśli Strategicznej pt. „Wyzwania edukacyjne – jaki model edukacji?”, online, 09.06.2021, [pobierz]
 • Gorynia Marian, Internacjonalizacja klastra – przyczynek do wzrostu konkurencyjności?, prezentacja wygłoszona podczas „Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska”, online, 26.05.2021, [pobierz]
 • Gorynia Marian, Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19, LEKTORIUM, online, 17.05.2021, [pobierz]
 • Fiedor Bogusław, Gorynia Marian, Współczesne nauki ekonomiczne – szanse i zagrożenia, prezentacja wygłoszona podczas Konferencji Jubileuszowej: „XX-lecie kierunku ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim – QUO VADIS OECONOMIA?”, 7.05.2021, [pobierz]
 • Gorynia Marian, Pandemia i gospodarka – wybrane aspekty, prezentacja wygłoszona podczas Festiwalu BOSS, 24.04.2021, [pobierz]
 • Gorynia Marian, Konkurencyjność i globalizacja, prezentacja wygłoszona podczas spotkania „Kafejka Business Family Network”, 22.04.2021, [pobierz]
 • Gorynia Marian, wystąpienie podczas konferencji online: Czy wiemy, dokąd zmierzamy?, zorganizowaną przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, 1 kwietnia 2021, online.
  Nagranie webinarium dostępne pod adresem.
  Program konferencji dostępny [TUTAJ]
 • Gorynia Marian, Webinarium: Rynek pracy dla studentów/absolwentów prawa po pandemii, prezentacja wygłoszona podczas konferencji online pt.: „Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”, 16 marca 2021, online, [pobierz] Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem.
 • Gorynia Marian, Pandemia COVID-19 z perspektywy nauk ekonomicznych, prezentacja wygłoszona podczas seminarium online nt.  FINANSE PUBLICZNE W DOBIE PANDEMII: PROBLEMY – WYZWANIA – REKOMENDACJE, 15 marca 2021, online, [pobierz] Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem. Nagranie z seminarium dostępne [TUTAJ]
 • Gorynia Marian, Nowak Jan, Trąpczyński Piotr, Wolniak Radosław, Globalization in a COVID-19 Afflicted World, prezentacja wygłoszona podczas 46th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA 2020), 10-12 December 2020, online, [pobierz] Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem.
 • Gorynia Marian, Pandemia COVID-19 perspektywa – nauk ekonomicznych, posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, 13.10.2020 r., [pobierz]
 • Gorynia Marian, O pięknie nauk ekonomicznych [ESEJ], Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, 5.12.2019, [pobierz]
 • Panel 1, X Kongres Ekonomistów Polskich, Pomyśleć ekonomię od nowa?, Moderatorzy: Fiedor B., Gorynia M., 28.11.2019, [pobierz]
 • Gorynia Marian, Jak patrzeć na gospodarkę, czyli minimum tego, co trzeba wiedzieć, aby mieć własny pogląd i móc na nim polegać, Otwarta Wszechnica Ekonomiczna Erga Omnes, 3 października 2019, [pobierz]
 • Gorynia Marian, Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?, prezentacja wygłoszona na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, dn. 1.10.2019, [pobierz]
 • Prezentacja (współautorstwo P. Trąpczyński) Panel: Challenges for Innovation Cooperation in the CEE region: Business and Academia perspective” przedstawiona podczas konferencji – Academy of International Business 2019 – Annual Meeting COPENHAGEN, DENMARK, June 24-27, 2019. [pobierz] Więcej informacji na temat wydarzenia pod adresem: https://aib.msu.edu/events/2019/ 
 • Prezentacja (współautorstwo: K. Malaga) „Les changements de la compétitivité de l’économie polonaise dans l’économie mondiale durant la période 1990-2017” wygłoszona podczas konferencji – Le 61ème Congrès de l’AIELF se tiendra à l’Université Bernardo O Higgins de Santiago (Chili) les 27, 28 et 29 mai 2019, [pobierz]
 • Prezentacja (współautorstwo: M. Dzikowska) „Evolution of the Subsidiary’s Role – a Qualitative Perspective on a Subsidiary Located in Poland” wygłoszona podczas konferencji – International Conference World Economy 2019: „Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”, SGH Warsaw School of Economics, 9-10 maj 2019, [pobierz]
 • Wystąpienie „Nauki ekonomiczne o konkurencyjności i globalizacji” podczas nadania tytułu Doktora Honoris Causa, Białystok, 24 kwietnia 2019, [pobierz]
 • Prezentacja „Gospodarka polska a globalizacja”, wygłoszona na: Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Serock, 6 kwietnia 2019, [pobierz]
 • Referat „Osobliwości polskiego modelu kapitalizmu”, wygłoszony na konferencji: Czy społeczna gospodarka rynkowa może być modelem dla Unii Europejskiej?, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Poznań, 1.04.2019, [pobierz]
 • Referat „Nauki ekonomiczne na rozdrożu – szanse, zagrożenia, perspektywy” : Otwarta Wszechnica Ekonomiczna Erga Omnes oraz Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 5.03.2019, [pobierz]
 • Referat „The Concepts of Strategy and Business Models in Firm Internationalisation Research: Towards a Research Agenda” [autorzy: Marian Gorynia, Piotr Trąpczyński, Szymon Bytniewski] wygłoszony podczas 44th Annual Conference EIBA: International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms, Poznań, 13-15 December 2018, [pobierz]
 • Referat „Sectoral Dimensions of Poland`s Investment Development Path Revisited” [autorzy: Marian Gorynia, Jan Nowak, Piotr Trąpczyński, Radosław Wolniak] wygłoszony podczas 44th Annual Conference EIBA: International Business in a Transforming World – the Changing Role of States and Firms, Poznań, 13-15 December 2018, [pobierz]
 • O PIĘKNIE NAUK EKONOMICZNYCH: Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, [pobierz]
 • Wykład Inauguracyjny: O pięknie nauk ekonomicznych, [pobierz]
 • Referat „Kierunek: globalny biznes – szansa czy zagrożenie?” wygłoszony podczas I Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 17-18.09.2018 w Poznaniu i Pile, [pobierz]
 • Referat „Innowacyjność, produktywność i konkurencyjność gospodarki a międzynarodowa współpraca gospodarcza” wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji Naukowej „Innowacyjna gospodarka – Innowacyjne organizacje – Innowacyjni Ludzie”, 50 lat Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, [pobierz]
 • Referat „Kilka uwag o wyzwaniach gospodarki globalnej” wygłoszony w dniach 24-25.05.2018 podczas X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania Gospodarki Globalnej 2018”, zorganizowanej przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego. [pobierz]
 • Konferencja pt. Ekonomiści o zagrożeniach dla polskiej gospodarki, [pobierz]
 • Referat „Współczesne nauki ekonomiczne – tożsamość, ewolucja, klasyfikacje” wygłoszony podczas Konferencji „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne” – 14.03.2018 r., [pobierz]
 • Seminarium habilitacyjne „Kilka uwag o pracach awansowych (dysertacjach) w naukach ekonomicznych” – UMCS Lublin – 19.01.2018, [pobierz]
 • Referat „O tożsamości biznesu międzynarodowego” wygłoszony podczas XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce” – Kraków, 20 listopada 2017, [pobierz]
 • Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej – 70 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu „Nauki ekonomiczne wobec globalnych i regionalnych wyzwań drugiej dekady XXI wieku” – 21.09.2017, [pobierz]
 • Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Ekonomia i środowisko” z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr. hab. d.h.c. Bogusława Fiedora – 27 czerwca 2016, Wrocław, [pobierz]
 • Wielkopolskie miasta i powiaty, Gostyń, PTPN 13.11.2015 [pobierz]
 • Metropolia Poznań w obliczu podstawowych wyzwań współczesności, VII Forum Gospodarcze Metropolii Poznań, 2014
 • Panel „Otwarci na świat – ekspansja globalna jako ważny czynnik rozwoju polskich firm”, VI Dni UEP, 2014 [pobierz]
 • 85 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – EuroPartner, kwiecień 2011 – [TEKST], [FILM]
 • Nagrody Złotego Hipolita 2010 [pobierz]
 • Czwartki u Ekonomistów – Konwersatorium „Wyzwania dla ekonomistów w warunkach kryzysu gospodarczego” – Biuletyn PTE, nr 4, 2010 [pobierz]
 • Czwartki u Ekonomistów – Konwersatorium „Wyzwania dla ekonomistów w warunkach kryzysu gospodarczego” – Stenogram 22.04.2010 [pobierz]