Stanowiska w Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu

  • 2003 – profesor zwyczajny
  • 1998 – profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • 1986 – adiunkt w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (później Katedrze Handlu Międzynarodowego)
  • 1985 – starszy asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
  • 1983 – asystent w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych