• Małek M., Ekonomia a pandemia COVID-19 – ważne pytania, nieoczywiste odpowiedzi (recenzja), „Eurogospodarka”, nr 6, 2024, s. 64-66. [pobierz]
 • Małek M., Po co nam edukacja ekonomiczna, czyli inaczej o SGR [RECENZJA], „Eurogospodarka”, nr 5, 2024, s. 16-21. [pobierz]
 • Małek M., Pandemia ukazała nową, groźną twarz globalizmu [RECENZJA KSIĄŻKI], „Eurogospodarka”, nr 3, 2024, s. 56-59. [pobierz]
 • Małek M., Keynes aktualny do dziś [RECENZJA KSIĄŻKI], „Eurogospodarka”, nr 2, 2024, s. 62-63. [pobierz]
 • Małek M., RECENZJA KSIĄŻKI: red. Maciej J. Nowak, Rafał Rakoczy, Nauka Polska. Szanse, bariery i wyzwania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023, „Eurogospodarka”, nr 11, 2023, s. 55. [pobierz]
 • Małek M., RECENZJA KSIĄŻKI: Marian Gorynia, Pandemia, wojna, globalne przesilenie, Wydawnictwo UEP, Poznań 2023, „Eurogospodarka”, nr 10, 2023, s. 13. [pobierz]
 • Jarosiński M., RECENZJA KSIĄŻKI: Marian Gorynia, Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, s. 503, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1(190), 2022, s. 177-180. [pobierz]
 • Karasiewicz G., Book review: Marian Gorynia, Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, s. 503, „Problemy Zarządzania”, nr 3(93), 2021, s. 211-219. [pobierz]
 • K.A.K., Notka o książce M. Goryni: Pandemia opisana na gorąco, „Rzeczpospolita” z dn. 05.12.2021, nr 283, 2021, s. A19. [pobierz]
 • Drelich-Skulska B., Recenzja monografii Mariana Goryni, Ekonomiczne, fnansowe i menedżerskie aspekty zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, „Ekonomista”, 2021, nr 5, s. 702-705. [pobierz]
 • Wiktor J.W., Book review: Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, „Przegląd Organizacji”, 2021, 1, s. 50-52. [pobierz]
 • Wiktor J.W., Recenzja monografii Mariana Goryni, Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, „Biuletyn PTE”, 2021, 1, s. 104-106. [pobierz]
 • Osińska M., Book review: Gorynia, M. (Ed.), „Ewolucja nauk ekonomicznych: jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, Warszawa: Polska Akademia Nauk, „Ekonomia i Prawo – Economics and Law”, 2020, 19(1), s. 201-210. [pobierz]
 • Czaja S., Obraz współczesnej ekonomii i jej ewolucji, Recenzja książki: „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne”, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019, ss. 252 – „Ekonomista”, 2020, nr 4, s. 646-650. [pobierz]
 • Hardt Ł., Recenzja książki: „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne”, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019, ss. 252 – „Ekonomista”, 2020, nr 4, s. 650-654. [pobierz]
 • Wach K., Recenzja książki: „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu”, red. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Difin, Warszawa 2016, s. 326 – „Ekonomista”, 2017, nr 5, s. 608-611. [pobierz]
 • Świerkocki J., Recenzja książki: „Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw”, redakcja naukowa Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Difin, Warszawa 2011, s. 277 – „Gospodarka Narodowa”, 2012, nr 3, s. 112-117. [pobierz]
 • Dołęgowski T., Recenzja książki: „Kompendium wiedzy o konkurencyjności”, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni i Ewy Łaźniewskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 350 – Gospodarka Narodowa, 2010, nr 5-6, s. 131-135. [pobierz]
 • Dziewulski P., Recenzja książki: „International business in transition”, pod red. Mariana Goryni, Difin, Warszawa 2009, s. 328 – „Gospodarka Narodowa”, 2010, nr 1-2, s. 149-152. [pobierz]
 • Deszczyński P., Recenzja książki: Marian Gorynia, Barbara Jankowska, „Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 228 – „Gospodarka Narodowa”, 2009, nr 1-2, s. 159-162. [pobierz]
 • Płowiec U., Recenzja książki: Marian Gorynia, „Strategia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 200 – „Gospodarka Narodowa”, 2009, nr 9, s. 118-120. [pobierz]
 • Fiedor B., Recenzja książki: Marian Gorynia, „Wybrane problemy transformacji i internacjonalizacji gospodarki polskiej”, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008 – „Ekonomista”, 2009, nr 1, s. 149-151. [pobierz]
 • Dominiak P., Recenzja książki: Marian Gorynia, Barbara Jankowska, „Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa”, Difin, Warszawa 2008, s. 228 – „Ekonomista”, 2008, nr 6, s. 1-3. [pobierz]
 • Kwaśnicki W., Recenzja książki: Marian Gorynia, „Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej”, Difin, Warszawa 2007 – „Studia Ekonomiczne”, 2008, nr 1-2, s. 143-148. [pobierz]
 • Gołębiowski T., Recenzja książki: Marian Gorynia, „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007, s. 200 – „Ekonomista”, 2008, nr 1, s. 133-138. [pobierz]
 • Sznajder A., Recenzja książki: Marian Gorynia, „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2007, s. 200 – „Gospodarka Narodowa”, 2008, nr 1-2, s. 114-117. [pobierz]
 • Obłój K., Recenzja książki: Marian Gorynia, „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa, 2007 – „Przegląd Organizacji”, 2007, nr 11, s. 41-41. [pobierz]
 • Gołębiowski T., Recenzja książki: „Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych”, red. Marian Gorynia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 327 – „Ekonomista”, 2006, nr 2, s. 1-5. [pobierz]
 • Sznajder A., Recenzja książki: pod red. nauk. Mariana Goryni: „Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów z zagranicy”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005, s. 327 – „Gospodarka Narodowa”, 2006, nr 3, s. 111-114. [pobierz]
 • Gołębiowski T., Recenzja monografii: „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej”, pod redakcją Mariana Goryni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 321 – „Gospodarka Narodowa”, 2002, nr 7-8, s. 108-111. [pobierz]
 • Bilski J., Recenzja książki: „Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym”, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 234 – „Ekonomista”, 2000, nr 4, s. 1-3. [pobierz]
 • Oziewicz E., Recenzja książki: „Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym”, pod red. nauk. M. Goryni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000 – „Przegląd Organizacji”, 2000, nr 7-8, s. 58-59. [pobierz]