Marian Gorynia

Urodzony 7.10. 1956
Żonaty, troje dzieci

 

Problematyka badawcza:

 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym,
 • strategie inwestorów zagranicznych w Polsce,
 • ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe,
 • mezoekonomia,
 • polityka wspierania konkurencyjności.

Wykształcenie, stopnie i tytuły

 • 1971 – 1975 – Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu
 • 1975 – 1980 – studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, tytuł zawodowy magister
 • 1980 – 1983 – studia doktoranckie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1985 – obrona doktoratu, tytuł pracy doktorskiej „Czynnik organizacji w zarządzaniu działalnością eksportową producenta”, stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych (18 czerwca 1985)
 • 1995 – habilitacja, tytuł pracy habilitacyjnej „Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej”, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (7 lipca 1995)
 • 2000 – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych