Funkcje w Uniwersytecie Ekonomicznym (Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu

 • 1996 – 2006 – członek Rady Wydziału Zarządzania
 • 1999 – 2019 – członek Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1999 – 2002 – Prodziekan Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 1999 – 2002 – Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Naukowych uzyskanych za granicą
 • 2002 – 2008 – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • 2002 – 2008 – Przewodniczący Rady Centrum Informatyki
 • 2004 – 2008 – Przewodniczący Rady Naukowej Anglojęzycznego Seminarium Doktorskiego
 • 2005 – 2008 – Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutu
 • 2006 – 2008 – Kierownik Katedry Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej
 • 2006 i dalej – członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
 • 2008 – 2016 – Rektor
 • 2008 – 2016 – Przewodniczący Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • 2008 – 2016 – Przewodniczący Rady Fundacji „Kadry dla Wielkopolski”
 • 2009 – 2016 – Przewodniczący Rady Programowej Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „ERGA OMNES”
 • 2016 – 2020 – Przewodniczący Komisji do Przeprowadzenia Oceny Członków Komisji Oceniających
 • 2016 – 2020 – członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
 • 2016 – obecnie – członek Kapituły „Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, a od 2020 roku przewodniczący Kapituły
 • 2017 – 2020 – członek Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • 2019 – obecnie – członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Funkcje zawodowe, honorowe i społeczne pełnione poza UEP

 • radca Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (1995-1999)
 • członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (kadencje: 2003-2006, 2007-2010, 2011-2014, 2014-2017, 2017-2020, 2020 – obecnie)
 • członek Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego (2004-2008)
 • członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2005- obecnie)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (2007-2010, 2011-2014)
 • przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita na rok 2010
 • członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011-2012 oraz 2017-2020)
 • członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości (2013-2015)
 • członek kapituły konkursu Rzeczpospolitej i Ministerstwa Gospodarki –  Sława Polski, Orły Eksportu, Dobra Firma (2013, 2015)
 • przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2008-2016) oraz członek Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (2008 – obecnie)
 • członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP (2011-2015)
 • członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (2011-2014 )
 • przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (2012/2013-2015/2016)
 • wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2012-2016)
 • przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2015- obecnie)
 • członek Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz wiceprzewodniczący Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu (2016 – obecnie)
 • zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2017-2020)
 • zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Ekonomicznych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2016- obecnie)
 • członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Akademickich Szkół Polskich (2016- obecnie)
 • członek Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych (2019 – obecnie)
 • wiceprzewodniczący Rady Doskonałości Naukowej (2019 – 2023 oraz 2024-2027)
 • członek Rady Akademickiego i Naukowego Poznania (2021 – obecnie)
 • prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2021-obecnie)
 • członek korespondent w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (2021-obecnie)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN (2023-2026)