2021

2020

2019

2018

2017

2016

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2002

1997

1989

  •  Strategia w eksporcie – Recenzja książki: “Strategia eksportowa producenta”, W. J. Otta, Przegląd Organizacji, nr 8, s. 20.

1988

1986

1982