Nowości

Gorynia Marian, Kuczewska Joanna, Zmiany wywołane pandemią COVID-19 w sektorze MŚP i ich wpływ na realizacje procesów biznesowych , 2023, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 106 s., ISBN:978-83-208-2594-7 [pobierz] [link do strony wydawcy]

Mączyńska Elżbieta, Gorynia Marian, Urbaniec Maria (red.), Keynes a współczesność : Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków , 2023, Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 353 s., ISBN:9788365269447 [pobierz]

Fiedor Bogusław, Gorynia Marian, Szablewski Andrzej (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych II : Ekonomia a pandemia COVID-19 – potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu? , 2023, Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 275 s., ISBN:978-83-65269-43-0 [pobierz]

Gorynia Marian (red.), Pandemia, wojna, globalne przesilenie , 2023, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 212 s., ISBN:978-83-8211-177-4 [pobierz]

Fiedor Bogusław, Gorynia Marian, Mączyńska Elżbieta (red.), The Economic Sciences and Contemporary Challenges: Fundamental Problems in Theory and Practice , 2022, Warszawa: PTE, 302 s., ISBN:978-83-65269-37-9

Gorynia Marian, Kuczewska Joanna, Nowak Alojzy Z. (red.), Polskie przedsiębiorstwo na jednolitym rynku europejskim. Wyzwania współczesności , 2022, Warszawa: PWE, 246 s., ISBN:978-83-208-2489-6 [pobierz]

Gorynia Marian (red.), Świat w obliczu pandemii , 2021, Warszawa: CeDeWu, 126 s., ISBN:978-83-8102-538-6 [pobierz]

Fiedor B., Gorynia M., Hardt Ł., (red.), Jednorodność czy pluralizm. Rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki , 2021, Warszawa: PTE, 457 s., [pobierz WSTĘP]

Gorynia Marian, Jankowska Barbara, Mroczek-Dąbrowska Katarzyna (red.), Brexit and the Future of the European Union , 2021, London: Routledge, 168 s., DOI:10.4324/9781003008606 [LINK]

Gorynia M., Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym: Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. [pobierz] [Księgarnia PWN eBook] [Księgarnia PWN Książka] [Nagroda za książkę] zapowiedź autora

Fiedor B., Gorynia M., Mączyńska E. (red.), Nauki ekonomiczne i wyzwania współczesności: Fundamentalne problemy w teorii i praktyce . Warszawa: PTE, 2020. [pobierz WSTĘP]

Gorynia M. (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne . Warszawa: Polska Akademia Nauk (PAN), 2019. Dostępne również w publikacje PAN
[pobierz] .

Gorynia M., Czy nowy pragmatyzm jest pragmatyczny? [w:] Ekonomia i polityka: wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. E. Mączyńska, Warszawa: PWN, 2019. [pobierz]

Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B. (ed.), International Competitiveness of Polish Companies During and After the Global Economic Crisis . Difin, 2017. [pobierz]

Dzikowska M., Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu , Difin, 2016. [pobierz]

Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), The Influence of Poland’s Accession to the EURO ZONE on the International Competitiveness and Internationalisation of Polish Companies . Difin, Warszawa, 2013.

Łaźniewska E., Gorynia M. (redakcja naukowa), Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady . Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. [pobierz wstęp]

Gorynia M., Jankowska B. (redakcja naukowa), Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw . Difin, Warszawa, 2011. [pobierz]

Gorynia M., Łaźniewska E. (redakcja naukowa), Kompendium wiedzy o konkurencyjności . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009. [pobierz wstęp]

Gorynia M. (editor), International business in transition . Difin, Warszawa, 2009. [pobierz]

Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa . Difin, Warszawa, 2008. [pobierz]

Gorynia M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej . Difin, Warszawa 2007. [pobierz]

Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw . Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, 2007. [pobierz]

Bartosik-Purgat M., Gorynia M. (redakcja naukowa), Jankowska B., Owczarzak R., Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych . Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), Warszawa, 2005. [pobierz]

Gorynia M. (redakcja naukowa), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej . Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2002, Wydanie 2 popr. [pobierz]

Fonfara K., Gorynia M. (redakcja naukowa), Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym  . Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2000. [pobierz]

Gorynia M.,  Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia . Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1998. [pobierz]

Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej (praca habilitacyjna), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1995. [pobierz]

Otta Wiesław J., Gorynia M.,  Regulacja sfery turystyki zagranicznej. Przyczynek do teorii regulacji systemów gospodarczych . Instytut Turystyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań, 1991. [pobierz]

Gorynia M., Wojciechowski H., Materiały do nauczania organizacji i techniki handlu zagranicznego (skrypt uczelniany). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 1990. [pobierz]

Gorynia M., Organizowanie działalności eksportowej producenta . Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu, Poznań, 1986. [pobierz]