Główne nagrody i wyróżnienia:

 • 2022 – Nagroda Premiera – Laureat Nagrody PRM w roku 2022 – edycja XXIX,
 • 2021 – Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii: „Naukowiec przyszłości” za realizację projektów: „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego”, „Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”,
 • 2021 – Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w kadencji 2017-2020,
 • 2019 – Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” wyróżnienie przyznane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach,
 • 2019 – Victoria Parlamentu Studenckiego UEP – w kategorii: „The Best”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
 • 2018 – Victoria Parlamentu Studenckiego UEP – w kategorii: „Jestem Legendą”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
 • 2017 – Victoria Parlamentu Studenckiego UEP – w kategorii: „Piękny Umysł”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej,
 • 2016 – Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne,
 • 2015 – Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne,
 • 2014 – Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne,
 • 2013 – Nagroda Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w działalności proeksportowej,
 • 2013 – Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne,
 • 2012 – Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę M. Gorynia i B. Jankowska (redakcja naukowa), M. Dzikowska, M. Pietrzykowski, P. Tarka pt. „Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw„,
 • 2012 – Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne,
 • 2011 – Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne,
 • 2010 – Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne,
 • 2009 – Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego za książkę pt. „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw„,
 • 2009 – Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne,
 • 2008 – Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę pt. „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw„,
 • 2006 – Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę M. Gorynia (redakcja naukowa), M. Bartosik-Purgat, B. Jankowska, R. Owczarzak pt. „Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych„,
 • 2004 – Nagroda Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową monografii-pracy zbiorowej pt. „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej„,
 • 2003 – Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę M. Gorynia (redakcja naukowa), „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej„,
 • 2001 – Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za książkę K. Fonfara, M. Gorynia (redakcja naukowa), E. Najlepszy, J. Schroeder pt. „Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym„,
 • 1999 – Nagroda PAN w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka za książkę pt. „Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia„,
 • 1999 – Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za książkę pt. „Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia„,
 • 1996 – Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną pt. „Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja post-socjalistycznej gospodarki polskiej„.