2024

2023

2022

2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002


2001


2000


1999


1998


1997


1996


1995


1994


1993


1992


1991-1990

  • Gorynia M., Andrzejczak A., The Higher Education System in Poland, „Centre of European Business Education Studies” 1991, Issue No. 6, s. 71-88.

  • Gorynia M., Otta W. J., Bariery sprawności mechanizmu regulacji turystyki zagranicznej, „Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych: Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: wyniki prac z roku 1988” 1990.
  • Gorynia M., The evolution of organizational solutions in foreign trade of Socialist Countries [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1: Changes and Tendencies in Economic Relations of East – European Countries, red. E. Najlepszy, Poznań: Wydawnictwo AE, 1990, z. 169, s. 109-122.


1989


1988


1987


1986


1985


1983- 1981