Staże zagraniczne

  • 1987 – Francja, Uniwersytet w Lyonie, Instytut Administracji Przedsiębiorstw – staż naukowy, wykłady na temat funkcjonowania handlu zagranicznego w krajach RWPG oraz udział w programie doktoranckim na temat strategii przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym
  • 1990 – Wielka Brytania, Buckinghamshire College of Higher Education, staż naukowo – badawczy
  • 1991-1992 – Wielka Brytania, Trent University Nottingham, wyjazdy konsultacyjne
  • 1991 – Francja, Uniwersytet Nauk Społecznych w Tuluzie, wyjazd konsultacyjny
  • 1992 – Hiszpania, Portugalia, wyższe szkoły biznesu w Barcelonie i Lizbonie, wyjazdy konsultacyjne
  • 1997 – Francja, Institut de Gestion des Enterprises w Rennes, wyjazd konsultacyjny
  • 1997, 1998, 1999 – Uniwersytet Georga Augusta w Getyndze – pobyty studyjne