Rady programowe i komitety redakcyjne pism naukowych

 • member of Editorial Review Board of „Journal of Transnational Management” (2001- obecnie)
 • member of Editorial Board of „International Journal of Institutional Governance” (2001- obecnie)
 • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN „Studia Ekonomiczne” (2002- obecnie)
 • członek Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych PTE” (2002- obecnie)
 • członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Raporty CASE” (2003- obecnie)
 • członek Rady Programowej pisma „Problemy Zarządzania” – Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2004- obecnie)
 • członek Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej” (2009- obecnie)
 • członek Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty” (2010- obecnie)
 • członek Rady Naukowej „Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” (2011- obecnie)
 • członek Rady Programowej „Gospodarki Narodowej” (2006-2008)

Członkostwo w organizacjach profesjonalnych

 • członek European International Business Academy (1993- obecnie)
 • European International Business Academy (Board Member: 2007-2015)
 • członek International Management Development Association (1999- obecnie)
 • członek Academy of International Business
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa

Członkostwo w radach nadzorczych i podobnych

 • wiceprzewodniczący Rady Inwestycyjnej Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju (2017 – obecnie)
 • członek Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. (5 czerwca 2009 – obecnie)
 • przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o. (7 czerwca 2017 – obecnie)
 • Trust S.A. (7 listopada 2007 – obecnie)
 • przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2014-2016)
 • wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2016-2019)
 • Enea S.A. Poznań (30 czerwca 2015 – 23 września 2015)
 • Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (27 lutego 2003 – 15 czerwca 2006)
 • wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. (14 sierpnia 2001 – 11 grudnia 2001)