• M. Gorynia, Laudacja Profesora Jerzego Hausnera w związku z procedurą nadania Mu tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [pobierz]
  • M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Michela Librowicza w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa przez Szkołę Główną Handlową [pobierz]
  • M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Andrzeja K. Koźmińskiego w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Warszawski [pobierz]
  • M. Gorynia, A review of Professor Edward C. Prescott’s achievements in relation to the procedure of awarding the title of Doctor Honoris Causa by Kozminski University [pobierz]
  • M. Gorynia, Opinia w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego Profesorowi Edwardowi C. Prescottowi [pobierz]
  • M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Bogusława Fiedora w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach [pobierz]
  • M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Jerzego Kleera w związku z procedurą odnowienia doktoratu [pobierz]
  • M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Willema Molle w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Gdański [pobierz]
  • M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Oliviera Blancharda w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [pobierz]
  • M. Gorynia, Review of the achievements of Professor Olivier Blanchard in regard to the award of the title of doctor honoris causa by the Cracow University of Economics [pobierz]
  • M. Gorynia, Recenzja dorobku Profesora Leszka Balcerowicza w związku z procedurą nadania Mu tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [pobierz]