• K.A.K., Notka o książce M. Goryni: Pandemia opisana na gorąco, „Rzeczpospolita” z dn. 05.12.2021, nr 283, 2021, s. A19.
 • Bogusława Drelich-Skulska, Recenzja monografii Mariana Goryni, Ekonomiczne, fnansowe i menedżerskie aspekty zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, „Ekonomista”, 2021, nr 5, s. 702-705.
 • Jan W. Wiktor, Book review: Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, „Przegląd Organizacji”, 2021, 1, s. 50-52.
 • Jan W. Wiktor, Recenzja monografii Mariana Goryni, Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021, „Biuletyn PTE”, 2021, 1, s. 104-106.
 • Magdalena Osińska: Book review: Gorynia, M. (Ed.), „Ewolucja nauk ekonomicznych: jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne„, Warszawa: Polska Akademia Nauk, „Ekonomia i Prawo – Economics and Law”, 2020, 19(1), s. 201-210.
 • Obraz współczesnej ekonomii i jej ewolucji – Stanisław Czaja: Recenzja książki: „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne„, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019, ss. 252 – „Ekonomista”, 2020, nr 4, s. 646-650.
 • Łukasz Hardt: Recenzja książki:Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność, relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne„, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2019, ss. 252 – „Ekonomista”, 2020, nr 4, s. 650-654.
 • Krzysztof Wach: Recenzja książki:Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu„, red. M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska, Difin, Warszawa 2016, s. 326 – „Ekonomista”, 2017, nr 5, s. 608-611.
 • Janusz Świerkocki: Recenzja książki:Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw„, redakcja naukowa Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Difin, Warszawa 2011, s. 277 – „Gospodarka Narodowa”, 2012, nr 3, s. 112-117.
 • Tomasz Dołęgowski: Recenzja książki:Kompendium wiedzy o konkurencyjności„, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni i Ewy Łaźniewskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 350 – Gospodarka Narodowa, 2010, nr 5-6, s. 131-135.
 • Paweł Dziewulski: Recenzja książki:International business in transition„, pod red. Mariana Goryni, Difin, Warszawa 2009, s. 328 – „Gospodarka Narodowa”, 2010, nr 1-2, s. 149-152.
 • Przemysław Deszczyński: Recenzja książki: Marian Gorynia, Barbara Jankowska, „Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa„, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 228 – „Gospodarka Narodowa”, 2009, nr 1-2, s. 159-162.
 • Bogusław Fiedor: Recenzja książki: Marian Gorynia, „Wybrane problemy transformacji i internacjonalizacji gospodarki polskiej„, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2008 – „Ekonomista”, 2009, nr 1, s. 149-151.
 • Urszula Płowiec: Recenzja książki: Marian Gorynia, „Strategia zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw„, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 200 – „Gospodarka Narodowa”, 2009, nr 9, s. 118-120.
 • Piotr Dominiak: Recenzja książki: Marian Gorynia, Barbara Jankowska, „Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa„, Difin, Warszawa 2008, s. 228 – „Ekonomista”, 2008, nr 6, s. 1-3.
 • Tomasz Gołębiowski: Recenzja książki: Marian Gorynia, „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw„, PWE, Warszawa 2007, s. 200 – „Ekonomista”, 2008, nr 1, s. 133-138.
 • Witold Kwaśnicki: Recenzja książki: Marian Gorynia, „Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej„, Difin, Warszawa 2007 – „Studia Ekonomiczne”, 2008, nr 1-2, s. 143-148.
 • Andrzej Sznajder: Recenzja książki: Marian Gorynia, „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw„, PWE, Warszawa 2007, s. 200 – „Gospodarka Narodowa”, 2008, nr 1-2, s. 114-117.
 • Krzysztof Obłój: Recenzja książki: Marian Gorynia, „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw„, PWE, Warszawa, 2007 – „Przegląd Organizacji”, 2007, nr 11, s. 41-41.
 • Tomasz Gołębiowski: Recenzja książki:Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych„, red. Marian Gorynia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 327 – „Ekonomista”, 2006, nr 2, s. 1-5.
 • Andrzej Sznajder: Recenzja książki: pod red. nauk. Mariana Goryni: „Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów z zagranicy„, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2005, s. 327 – „Gospodarka Narodowa”, 2006, nr 3, s. 111-114.
 • Tomasz Gołębiowski: Recenzja monografii pt.: Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pod redakcją Mariana Goryni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 321 – „Gospodarka Narodowa”, 2002, nr 7-8, s. 108-111.
 • Janusz Bilski: Recenzja książki:Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym”, praca zbiorowa pod red. Mariana Goryni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 234 – „Ekonomista”, 2000, nr 4, s. 1-3.
 • Ewa Oziewicz: Recenzja książki:Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym„, pod red. nauk. M. Goryni, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2000 – „Przegląd Organizacji”, 2000, nr 7-8, s. 58-59.