Konferencja z okazji jubileuszu prof. Andrzeja K. Koźmińskiego: „Czy wiemy, dokąd zmierzamy?”

W dniu 1 kwietnia 2021 r. odbyła się konferencja w trybie online organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Temat konferencji: Czy wiemy, dokąd zmierzamy?

Prof. Marian Gorynia wystąpił w panelu pt.: Czy gospodarka może być racjonalna?

Program konferencji dostępny [TUTAJ].
Notka o wydarzeniu w dzienniku Rzeczpospolita dostępna [pod tym linkiem].
Artykuł o wydarzeniu na łamach „AleBank.pl” dostępny [pod tym linkiem].[POBIERZ].
Nagranie webinarium dostępne [pod tym linkiem].


Konferencja online:„Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”

W dniu 16 marca 2021 r. odbyła się konferencja w trybie online organizowana przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Temat konferencji: Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii.

Podczas spotkania eksperci i praktycy mówili o możliwościach zatrudnienia w dobie pandemii COVID-19 oraz o zmianach i przekształceniach na rynku pracy, jakie zaistniały ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. Spotkanie przybliżyło absolwentom i studentom prawa obecną sytuację na rynku pracy oraz dało wspaniałą okazję do zadawania pytań dotyczących rozpoczęcia życia zawodowego. Wydarzenie okazało się również polem dyskusji naukowej, uwzględniającej aspekty prawne, ekonomiczne i praktyczne.

Prof. Marian Gorynia wygłosił prezentację pt.: Rynek pracy dla studentów/absolwentów prawa po pandemii.
Prezentacja z konferencji dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji na stronie konferencji: [TUTAJ].


Seminarium online pt.: Finanse publiczne w dobie pandemii: Problemy – wyzwania – rekomendacje

W dniu 15 marca 2021 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrę Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Temat seminarium: FINANSE PUBLICZNE W DOBIE PANDEMII: PROBLEMY – WYZWANIA – REKOMENDACJE

Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat kluczowych problemów, wyzwań i rekomendacji związanych z obserwowanym zjawiskiem „covidyzacji” finansów publicznych.  

Prof. Marian Gorynia wygłosił prezentację podczas seminarium pt.: Pandemia COVID-19 z perspektywy nauk ekonomicznych.
Prezentacja z seminarium dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: WEiF UBW, SGH.

Nagranie z seminarium dostępne TUTAJ.


Klub Obywatelski w Wielkopolsce

Gospodarka w dobie COVID-19

W dniu 1.03.2021 r., odbyło się spotkanie w ramach Klubu Obywatelskiego na platformie Facebook. Gośćmi spotkania byli: Dagmara Nickel i prof. Dr hab. Marian Gorynia. Zaproszeni goście rozmawiali nt. gospodarki w dobie pandemii oraz odpowiadali na zadawane pytania przez widzów.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].

Kluby Obywatelskie to nowa przestrzeń debaty, nowa przestrzeń działania. W ramach Klubów prowadzone są dyskusje z ekspertami i autorytetami o zagrożeniach i perspektywach.

Więcej o działaniu Klubów Obywatelskich na oficjalnej stronie [TUTAJ].


Prof. dr hab. Marian Gorynia gościem programu Lustra TVP3 Poznań

Gospodarka wciąż cierpi z powodu koronawirusa

To zagadnienie starali się wyjaśnić naukowcy w programie „Lustra”, który był emitowany w dniu 16 lutego 2021 r. Gospodarzem był redaktor Marek Dłużniewski, a gośćmi zostali: prof. dr hab. Marian Gorynia z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także prof. Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, dr Tomasz Borkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr hab. Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].


Seminarium pt.: Finanse publiczne po COVID-19

W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat seminarium: FINANSE PUBLICZNE PO COVID-19

Niniejsze seminarium nawiązuje do seminarium zorganizowanego 17 listopada 2020 r. pt. „Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?” Podczas dzisiejszego spotkania zaprezentowano poglądy pięciu byłych, wysokiego szczebla polityków rządowych na temat wyzwań i zagrożeń dla finansów publicznych i rozwoju gospodarczego.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znanych ekonomistów oraz pięciu byłych, wysokiego szczebla polityków rządowych, a w gronie moderatorów znaleźli się: prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Prezentacja z seminarium dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji jak i zapis wideo z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: PTE, KNE PAN, KNoF PAN, INE PAN.


Monografia prof. M. Goryni wydana przez PWN

Nakładem wydawnictwa PWN ukazała się autorska monografia prof. Mariana Goryni pt. „Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym – Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie”.

Książka prezentuje zachowania przedsiębiorstw w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Dzisiejsza gospodarka rynkowa opiera się na względnie swobodnym przepływie towarów i usług. Ważną rolę w towarzyszących przy tym procesach odgrywają przedsiębiorstwa, które oprócz prowadzenia działalności na rynku krajowym podejmują ekspansję na rynki zagraniczne.

Autor książki omawia m.in. takie zagadnienia jak: czynniki skłaniające firmy do wychodzenia na rynki zagraniczne, możliwe formy podejmowania działalności oraz metody służące do wyboru optymalnej formy ekspansji zagranicznej. Publikacja jest wspaniałym źródłem dla osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej (międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa).

Fragment monografii dostępny [TUTAJ]

Oferta zakupowa monografii na stronie wydawnictwa PWN dostępna [TUTAJ]


Monografia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

W dniu  21 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie online Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Głównym celem ostatniego posiedzenia IX kadencji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na lata 2017-2020 było podsumowanie podejmowanych i realizowanych działań. Było to również ostatnie posiedzenie plenarne kończące trzydziestoletni okres funkcjonowania CK.

W związku z zakończeniem działalności z dniem 31 grudnia 2020 roku, w której prawa wstąpi 1 stycznia 2021 roku Rada Doskonałości Naukowej powstała monografia podsumowująca historię i działalność Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Opracowanie to pozwoli czytelnikom zapoznać się z krótkim rysem historycznym, zwięzłym opisem organów poprzedzających powstanie Centralnej Komisji, podstaw prawnych jej funkcjonowania oraz historii orzecznictwa.

Monografia dostępna TUTAJ.


Prof. dr hab. Marian Gorynia uczestnikiem Microeconomics of Competitiveness Course at Harvard

W dniach 7-9 oraz 14-15 grudnia 2020 roku odbyło się coroczne spotkanie w ramach kursu Microeconomics of Competitiveness Course at Harvard.

Kurs MOC dotyczy konkurencyjności i rozwoju gospodarczego, opracowany przez profesora Michaela Portera oraz pracowników i współpracowników Instytutu Strategii i Konkurencyjności. Kurs MOC koncentruje się na źródłach produktywności krajowej lub regionalnej, które są zakorzenione w strategiach i praktykach operacyjnych firm lokalnych, witalności klastrów i jakości środowiska biznesowego, w którym ma miejsce konkurencja. Więcej informacji o programie pod tym adresem.

Sieć afiliacyjna MOC to grupa ponad 100 instytucji edukacyjnych na całym świecie, które uczą programu nauczania MOC i współpracują w obszarze konkurencyjności. Sieć została stworzona z myślą o stworzeniu lokalnej zdolności rozumienia, nauczania i ulepszania konkurencyjności. Wykorzystując strukturę sieci, wykładowcy współpracują obecnie w nauczaniu, opracowywaniu przypadków i badaniach, aby poszerzyć zakres wiedzy i stać się liderami konkurencyjności w swoich regionach. Więcej informacji dot. sieci oraz jej uczestników pod tym adresem.

Coroczne warsztaty wydziałowe MOC odbywają się w Harvard Business School w grudniu dla profesorów z instytucji stowarzyszonych. W Wydziałowych Warsztatach MOC biorą udział zarówno nowi, jak i doświadczeni wykładowcy. Spotkanie stwarza wyjątkową okazję dla wszystkich wykładowców MOC, aby uzyskać kontakt z najnowszą wiedzą i badaniami związanymi z konkurencyjnością i rozwojem klastrów. Program tegorocznego wydarzenia znajduje się tutaj.


46th Annual Conference of the European International Business Academy – EIBA 2020 online

Nagłe pojawienie się Covid-19 natychmiast zmieniło krajobraz biznesu (i konferencji) na całym świecie. Niektóre z cech charakteryzujących otoczenie biznesowe w erze pandemii obejmują rosnącą niepewność i złożoność, rosnące znaczenie łączności cyfrowej, zmiany na międzynarodowych rynkach pracy lub pojawiające się napięcia geopolityczne.

W dniach 10-12 grudnia 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja online: 46th Annual Conference of the European International Business Academy – EIBA 2020.

Konferencja internetowa EIBA 2020 poświęcona jest omówieniu trendów, wyzwań i nowej normy w międzynarodowym środowisku gospodarczym, technologicznym i społecznym, a także implikacji dla przedsiębiorstw wielonarodowych i pracowników przedsiębiorstw wielonarodowych.

Marian Gorynia, Jan Nowak, Piotr Trąpczyński oraz Radosław Wolniak przedstawili prezentację p.t.: Globalization in a COVID-19 Afflicted World, [prezentacja dostępna tutaj]

Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem.


Seminarium nt.: Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?

W dniu 17 listopada 2020 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat seminarium: PANDEMIA COVID-19 A FINANSE PUBLICZNE I STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA – CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA PARADYGMATÓW?

Naukowcy starali się odpowiedzieć na to pytanie oraz dać wyraz przekonaniu o zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, spowodowanej pandemią COVID-19.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znanych ekonomistów, a w gronie moderatorów znaleźli się: prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej informacji jak i zapis wideo z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: PTE, KNE PAN, KNoF PAN, INE PAN.


Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Mariana Goryni w ramach I Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich

W dniu 29 października 2020 roku odbyło się jedno z cyklu webinariów w ramach I Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich.

Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład inauguracyjny p.t.: Analiza systemowa uwarunkowań i skutków pandemii.

I Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich to element realizowanego projektu Politechniki Warszawskiej. Więcej o projekcie [TUTAJ].


Wystąpienie prof. dr hab. Mariana Goryni podczas konferencji naukowej online „Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu”

W dniu 29 października 2020 roku odbyła się konferencja naukowa online organizowana przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład p.t.: Pandemia COVID-19 a gospodarka.

Więcej na temat konferencji [pod tym adresem].


Prof. dr hab. Marian Gorynia gościem programu Lustra TVP3 Poznań

Jak koronawirus zmienia polską i zagraniczną gospodarkę?

Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy w programie „Lustra”, emitowanego w dniu 19 października 2020 r. Gospodarzem był redaktor Łukasz Maciejewski, a gośćmi zostali: prof. dr hab. Marian Gorynia były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także prof. Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Mirosław Piasecki prezes Stowarzyszenia „Przedsiębiorca Polski”.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].


Wystąpienie prof. dr hab. Mariana Goryni podczas posiedzenia Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 13 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład p.t.: Pandemia COVID-19 perspektywa – nauk ekonomicznych .

Prezentacja z wykładu dostępna [tutaj].


Prof. dr hab. Marian Gorynia członkiem Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 18 maja 2020 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zakres działań Komitetu to: ogólna teoria ekonomiki, historia myśli ekonomicznej, problematyka funkcjonowania i rozwoju gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Komitet został powołany w 1952 r.

Więcej informacji na stronie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.


Spotkanie Klubu Adamieckiego

20 lutego 2020 roku w budynku Rektoratu odbyło się posiedzenie Klubu
im. Karola Adamieckiego. O wybranych aspektach tożsamości nauk ekonomicznych opowiedział m.in. prof. dr hab. Marian Gorynia. Dyskusję prowadzili sekretarze Klubu: dr hab. Krystian Pera, prof. UE oraz dr hab. Artur Walasik, prof. UE.
Spotkanie Klubu Adamieckiego cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności akademickiej, a także zachęcało do dyskusji nad tożsamością nauk ekonomicznych. 

Więcej o wydarzeniu pod adresem:
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/prof-m-gorynia-gosciem-kolejnego-spotkania-klubu-adamieckiego-relacja.html


Nowa publikacja: LES CHANGEMENTS DE LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE POLONAISE DANS L’ECONOMIE MONDIALE DURANT LA PERIODE 1990-2017

Książka „Pour une recherche économique efficace: 61º Congrès de l’Association Internationale des Économistes de Langue Française”
jest podsumowaniem spotkania Le 61ème Congrès de l’AIELF:
„Pour une Recherche Économique Efficace”, które odbyło się w lipcu ubiegłego roku w Santiago.

Stowarzyszenie AIELF zrzesza naukowców
z dziedziny ekonomii oraz pokrewnych dyscyplin i pracuje nad szerokim rozpowszechnianiem tematów badanych przez jego członków,
bez ograniczeń w terenie lub zasięgu geograficznym. Działania Stowarzyszenia obejmują zatem organizowanie wydarzeń naukowych, promowanie badań z dziedziny ekonomii w języku francuskim.

W publikacji zaprezentowany został rozdział autorstwa prof. Mariana Goryni oraz prof. Krzysztofa Malagi: Les Changements de la Competitivite de L’economie Polonaise dans L’economie Mondiale Durant la Periode 1990-2017.

Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie wyników analizy zmian międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki
w stosunku do gospodarki światowej. Okres analizy obejmuje lata 1990–2017. Artykuł ten uwzględnia podstawowe zmiany i najważniejsze trendy
w internacjonalizacji polskiej gospodarki w wyżej wspomnianym okresie,
tzw. Okresie przejściowym. Te sposoby umiędzynarodowienia polskiej gospodarki pojawiają się w danych globalnych, względnych
i porównawczych, krzyżowych przepływach inwestycji bezpośrednich, towarów i usług. Analiza koncentruje się głównie na zmianach produktu krajowego brutto Polski, polskim eksporcie i napływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski, polskim imporcie i napływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych przybywających do Polski,
ale także na zestawie wskaźników wolności gospodarczej.

Życzę miłej i owocnej lektury!


45th EIBA Annual Conference 2019

W dniach 13-15 grudnia br. odbyła się konferencja: 45th EIBA Annual Conference 2019 „What now? International Business in a Confused World Order” w University of Leeds, Wielka Brytania.

Podczas seminarium zostały poruszone tematy związane z biznesem międzynarodowym i wyzwaniami stojącymi przed nim w nowym zmieniającym się świecie.

Wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia wraz ze współautorami: Janem Nowakiem, Piotrem Trąpczyńskim oraz Radosławem Wolniakiem zaprezentowali referat pt.:
„Integration and Investment Development Paths of CEE Countries. Does EU-Membership Make a Difference?”.

Treść referatu – tutaj.
Wzmianka o wydarzeniu – link.
Wzmianka o wydarzeniu na stronie UEP – link.


Rozmowa z prof. Marianem Gorynią

Na łamach „Obserwatora Finansowego” opublikowano rozmowę z prof. Marianem Gorynią na temat globalizacji oraz gospodarki rynkowej.
Cała rozmowa dostępna jest pod tym linkiem.


Seminarium „Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej”

5 grudnia 2019 r. odbyło się seminarium „Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Seminarium prezentuje teksty opublikowane w Studiach Ekonomicznych (nr 1-2/2018), w całości poświęconych analizie modeli i modelowania w ekonomii z wykorzystaniem perspektywy filozofii ekonomii.

Wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia, który zaprezentował wystąpienie pt.: „O pięknie nauk ekonomicznych”.

Cała prezentacja – tutaj.
Wzmianka o wydarzeniu – link.


X Kongres Ekonomistów Polskich „Ekonomiści dla rozwoju”

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU ukierunkowany był na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki.
Jedną z osób, będącą w Radzie Programowej był profesor Marian Gorynia.
W ramach aktywności kongresowych:

Więcej informacji na stronie X Kongres Ekonomistów Polskich.


Jubileusz 30-lecia Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W dniu 20 listopada Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa świętowała Jubileusz 30-lecia swojej działalności we wnętrzach znakomitej Auli Artis – Collegium Da Vinci

Podczas uroczystej gali przedstawiciele Izby wręczyli wyróżnienia za wkład
i zaangażowanie w rozwój działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej osobom ze świata nauki, biznesu, kultury i polityki. Jedno z wyróżnień otrzymał
prof. dr hab. Marian Gorynia.

Profesor był również jednym z panelistów na towarzyszącej jubileuszowi debacie „30 lat przemian gospodarczych w Polsce i na świecie”.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


Prof. dr hab. Marian Gorynia z tytułem Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W Centrum Konferencyjnym UWM
w niezwykle uroczystej oprawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020.
Galę rozpoczął Jego Magnificencja Rektor UWM prof. Ryszard Górecki, który podkreślił,
że Uniwersytet rozpoczął właśnie trzecią dekadę swojej działalności. Ważnym punktem programu uroczystości były ślubowania składane rozpoczynających naukę studentów studiów dziennych, magistrów rozpoczynających studia doktorskie oraz doktorów rozpoczynających pisanie habilitacji. Rektor uroczyście pasował po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów.
Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?” wygłosił prof. dr. hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, który w trakcie inauguracji otrzymał tytuł profesora honorowego UWM.

Więcej informacji
na łamach czasopisma „Wiadomości Uniwersyteckich”.

Wzmianki o uroczystości:
Wzmianka w Gazecie Wyborczej LINK
Program uroczystości w eGazeta UWM LINK
Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej LINK


Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

Tę funkcję będzie pełnić razem z prof. dr. hab. Bogusławem Buszewskim
z UMK w Toruniu. Radzie będzie przewodniczyć prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 25 czerwca 2019 roku.

Pierwsza kadencja Rady rozpoczęła się 1 czerwca br. Organ ma dbać o rozwój kadry naukowej, między innymi przez zapewnienie najwyższych standardów jakości działalności naukowej wymaganych
do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Radę Doskonałości Naukowej powołała do życia nowa ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Wcześniej obszar jej działania regulowała Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

Więcej informacji na temat działalności Rady Doskonałości Naukowej
po adresem: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn


Academy of International Business 2019 – Annual Meeting

Uczestnicy konferecji AIB Copenhagen Annual Meeting, 24.06.2019

W dniach 24-27 czerwca 2019 odbyła się konferencja: Academy of International Business 2019 – Annual Meeting. Zebrani goście spotkali się w Copenhagen Business School.
Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz z współautorem Piotrem Trąpczyńskim.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu pod tym linkiem.


Le 61eme Congres de L’AIELF

W dniach 27-29 maja 2019 odbyła się konferencja: Le 61eme Congres de L’AIELF. Zebrani goście spotkali się w Santiago w Chile.
Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz z współautorem prof. Krzysztofem Malagą.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu pod tym linkiem.


International Conference World Economy 2019:
„Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”

W dniach 9-10 maja br. odbyła się konferencja:
International Conference World Economy 2019: „Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”.
Spotkanie odbyło się Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz
z współautorką Marleną Dzikowską.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji na temat konferencji pod tym linkiem.


Uroczystość nadania tytułu
DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Profesorowi Marianowi Goryni
Białystok, 24 kwietnia 2019 r.

Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania
w dniu 22 października 2018 r.
wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie procedury o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu
w Białymstoku Profesorowi Marianowi Goryni w uznaniu niekwestionowanego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług dla rozwoju naukowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
W dniu 27 lutego 2019 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Marianowi Goryni.

Poniżej relacja z uroczystości:
Cała transmisja:    https://www.facebook.com/KatedraPEiPR/videos/392389264946420/
Wzmianka w telewizji – Obiektyw TVP3 Białystok LINK
Wzmianka w aktualnościach radiowych – Polskie Radio Białystok LINK

Wzmianki o uroczystości:
Artykuł w czasopiśmie „Kurier Poranny” LINK POBIERZ
Wzmianka w „Gazecie Wyborczej – Białystok” LINK
Wzmianka o uroczystości w „Nauka w Polsce – PAP” LINK POBIERZ
Wzmianka o uroczystości w „Forum Akademickim” LINK POBIERZ
Notka w czasopiśmie „Forum Akademickie” LINK POBIERZ
Wzmianka na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku LINK
Wzmianka na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LINK
Wzmianka na portalu Wrota Podlasia LINK POBIERZ


Ulotka – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni Pobierz

Broszura – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni Pobierz
Książka – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni LINK


Victorie UEP 2019 –Poznaj naszych pracowników, którzy w tym roku zostali nagrodzeni Victoriami UEP

8 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się uroczysta jubileuszowa 20. Gala „Victorie UEP”, w której
to studenci wybierają najlepszych pracowników naukowych, nienaukowych oraz jednostkę administracyjną.
Prof. Marian Gorynia wygrał w kategorii
„The Best”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studenci UEP.

Więcej o uroczystości:
http://www.psuep.org/gala-victorii/


Uroczystość wręczenia XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji
Zabrze, 19 stycznia 2019 r.

Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.
Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki.  Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.
Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki. 

Wzmianki o uroczystości: