Seminarium nt.: Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?

W dniu 17 listopada 2020 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat seminarium: PANDEMIA COVID-19 A FINANSE PUBLICZNE I STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA – CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA PARADYGMATÓW?

Naukowcy starali się odpowiedzieć na to pytanie oraz dać wyraz przekonaniu o zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, spowodowanej pandemią COVID-19.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znanych ekonomistów, a w gronie moderatorów znaleźli się: prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej informacji jak i zapis wideo z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: PTE, KNE PAN, KNoF PAN, INE PAN.


Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Mariana Goryni w ramach I Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich

W dniu 29 października 2020 roku odbyło się jedno z cyklu webinariów w ramach I Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich.

Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład inauguracyjny p.t.: Analiza systemowa uwarunkowań i skutków pandemii.

I Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich to element realizowanego projektu Politechniki Warszawskiej. Więcej o projekcie [TUTAJ].


Wystąpienie prof. dr hab. Mariana Goryni podczas konferencji naukowej online „Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu”

W dniu 29 października 2020 roku odbyła się konferencja naukowa online organizowana przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład p.t.: Pandemia COVID-19 a gospodarka.

Więcej na temat konferencji [pod tym adresem].


Prof. dr hab. Marian Gorynia gościem programu Lustra TVP3 Poznań

Jak koronawirus zmienia polską i zagraniczną gospodarkę?

Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy w programie „Lustra”, emitowanego w dniu 19 października 2020 r. Gospodarzem był redaktor Łukasz Maciejewski, a gośćmi zostali: prof. dr hab. Marian Gorynia były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także prof. Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Mirosław Piasecki prezes Stowarzyszenia „Przedsiębiorca Polski”.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].


Wystąpienie prof. dr hab. Mariana Goryni podczas posiedzenia Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 13 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład p.t.: Pandemia COVID-19 perspektywa – nauk ekonomicznych .

Prezentacja z wykładu dostępna [tutaj].


Prof. dr hab. Marian Gorynia członkiem Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 18 maja 2020 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zakres działań Komitetu to: ogólna teoria ekonomiki, historia myśli ekonomicznej, problematyka funkcjonowania i rozwoju gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Komitet został powołany w 1952 r.

Więcej informacji na stronie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.


Publikacje i media czasu pandemii

Pandemia COVID-19 dotarła do Polski w marcu 2020 roku. Nie wiadomo, kiedy się skończy. Budzi wiele emocji i zachęca do zabierania głosu.

Ratować życie czy gospodarkę? Czy część populacji zostanie poświęcona, by reszta nie straciła na epidemii zbyt dużo? Czy też odwrotnie: koszty ekonomiczne nie mają znaczenia, trzeba walczyć o uratowanie każdego życia za wszelką cenę?

Poniżej opinie prof. Goryni w prasie i mediach:


Spotkanie Klubu Adamieckiego

20 lutego 2020 roku w budynku Rektoratu odbyło się posiedzenie Klubu
im. Karola Adamieckiego. O wybranych aspektach tożsamości nauk ekonomicznych opowiedział m.in. prof. dr hab. Marian Gorynia. Dyskusję prowadzili sekretarze Klubu: dr hab. Krystian Pera, prof. UE oraz dr hab. Artur Walasik, prof. UE.
Spotkanie Klubu Adamieckiego cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności akademickiej, a także zachęcało do dyskusji nad tożsamością nauk ekonomicznych. 

Więcej o wydarzeniu pod adresem:
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/prof-m-gorynia-gosciem-kolejnego-spotkania-klubu-adamieckiego-relacja.html


Nowa publikacja: LES CHANGEMENTS DE LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE POLONAISE DANS L’ECONOMIE MONDIALE DURANT LA PERIODE 1990-2017

Książka „Pour une recherche économique efficace: 61º Congrès de l’Association Internationale des Économistes de Langue Française”
jest podsumowaniem spotkania Le 61ème Congrès de l’AIELF:
„Pour une Recherche Économique Efficace”, które odbyło się w lipcu ubiegłego roku w Santiago.

Stowarzyszenie AIELF zrzesza naukowców
z dziedziny ekonomii oraz pokrewnych dyscyplin i pracuje nad szerokim rozpowszechnianiem tematów badanych przez jego członków,
bez ograniczeń w terenie lub zasięgu geograficznym. Działania Stowarzyszenia obejmują zatem organizowanie wydarzeń naukowych, promowanie badań z dziedziny ekonomii w języku francuskim.

W publikacji zaprezentowany został rozdział autorstwa prof. Mariana Goryni oraz prof. Krzysztofa Malagi: Les Changements de la Competitivite de L’economie Polonaise dans L’economie Mondiale Durant la Periode 1990-2017.

Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie wyników analizy zmian międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki
w stosunku do gospodarki światowej. Okres analizy obejmuje lata 1990–2017. Artykuł ten uwzględnia podstawowe zmiany i najważniejsze trendy
w internacjonalizacji polskiej gospodarki w wyżej wspomnianym okresie,
tzw. Okresie przejściowym. Te sposoby umiędzynarodowienia polskiej gospodarki pojawiają się w danych globalnych, względnych
i porównawczych, krzyżowych przepływach inwestycji bezpośrednich, towarów i usług. Analiza koncentruje się głównie na zmianach produktu krajowego brutto Polski, polskim eksporcie i napływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski, polskim imporcie i napływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych przybywających do Polski,
ale także na zestawie wskaźników wolności gospodarczej.

Życzę miłej i owocnej lektury!


45th EIBA Annual Conference 2019

W dniach 13-15 grudnia br. odbyła się konferencja: 45th EIBA Annual Conference 2019 „What now? International Business in a Confused World Order” w University of Leeds, Wielka Brytania.

Podczas seminarium zostały poruszone tematy związane z biznesem międzynarodowym i wyzwaniami stojącymi przed nim w nowym zmieniającym się świecie.

Wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia wraz ze współautorami: Janem Nowakiem, Piotrem Trąpczyńskim oraz Radosławem Wolniakiem zaprezentowali referat pt.:
„Integration and Investment Development Paths of CEE Countries. Does EU-Membership Make a Difference?”.

Treść referatu – tutaj.
Wzmianka o wydarzeniu – link.
Wzmianka o wydarzeniu na stronie UEP – link.


Rozmowa z prof. Marianem Gorynią

Na łamach „Obserwatora Finansowego” opublikowano rozmowę z prof. Marianem Gorynią na temat globalizacji oraz gospodarki rynkowej.
Cała rozmowa dostępna jest pod tym linkiem.


Seminarium „Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej”

5 grudnia 2019 r. odbyło się seminarium „Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Seminarium prezentuje teksty opublikowane w Studiach Ekonomicznych (nr 1-2/2018), w całości poświęconych analizie modeli i modelowania w ekonomii z wykorzystaniem perspektywy filozofii ekonomii.

Wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia, który zaprezentował wystąpienie pt.: „O pięknie nauk ekonomicznych”.

Cała prezentacja – tutaj.
Wzmianka o wydarzeniu – link.


X Kongres Ekonomistów Polskich „Ekonomiści dla rozwoju”

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU ukierunkowany był na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki.
Jedną z osób, będącą w Radzie Programowej był profesor Marian Gorynia.
W ramach aktywności kongresowych:

Więcej informacji na stronie X Kongres Ekonomistów Polskich.


Jubileusz 30-lecia Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W dniu 20 listopada Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa świętowała Jubileusz 30-lecia swojej działalności we wnętrzach znakomitej Auli Artis – Collegium Da Vinci

Podczas uroczystej gali przedstawiciele Izby wręczyli wyróżnienia za wkład
i zaangażowanie w rozwój działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej osobom ze świata nauki, biznesu, kultury i polityki. Jedno z wyróżnień otrzymał
prof. dr hab. Marian Gorynia.

Profesor był również jednym z panelistów na towarzyszącej jubileuszowi debacie „30 lat przemian gospodarczych w Polsce i na świecie”.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


Prof. dr hab. Marian Gorynia z tytułem Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W Centrum Konferencyjnym UWM
w niezwykle uroczystej oprawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020.
Galę rozpoczął Jego Magnificencja Rektor UWM prof. Ryszard Górecki, który podkreślił,
że Uniwersytet rozpoczął właśnie trzecią dekadę swojej działalności. Ważnym punktem programu uroczystości były ślubowania składane rozpoczynających naukę studentów studiów dziennych, magistrów rozpoczynających studia doktorskie oraz doktorów rozpoczynających pisanie habilitacji. Rektor uroczyście pasował po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów.
Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?” wygłosił prof. dr. hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, który w trakcie inauguracji otrzymał tytuł profesora honorowego UWM.

Więcej informacji
na łamach czasopisma „Wiadomości Uniwersyteckich”.

Wzmianki o uroczystości:
Wzmianka w Gazecie Wyborczej LINK
Program uroczystości w eGazeta UWM LINK
Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej LINK


Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

Tę funkcję będzie pełnić razem z prof. dr. hab. Bogusławem Buszewskim
z UMK w Toruniu. Radzie będzie przewodniczyć prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 25 czerwca 2019 roku.

Pierwsza kadencja Rady rozpoczęła się 1 czerwca br. Organ ma dbać o rozwój kadry naukowej, między innymi przez zapewnienie najwyższych standardów jakości działalności naukowej wymaganych
do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Radę Doskonałości Naukowej powołała do życia nowa ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Wcześniej obszar jej działania regulowała Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

Więcej informacji na temat działalności Rady Doskonałości Naukowej
po adresem: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn


Academy of International Business 2019 – Annual Meeting

Uczestnicy konferecji AIB Copenhagen Annual Meeting, 24.06.2019

W dniach 24-27 czerwca 2019 odbyła się konferencja: Academy of International Business 2019 – Annual Meeting. Zebrani goście spotkali się w Copenhagen Business School.
Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz z współautorem Piotrem Trąpczyńskim.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu pod tym linkiem.


Le 61eme Congres de L’AIELF

W dniach 27-29 maja 2019 odbyła się konferencja: Le 61eme Congres de L’AIELF. Zebrani goście spotkali się w Santiago w Chile.
Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz z współautorem prof. Krzysztofem Malagą.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu pod tym linkiem.


International Conference World Economy 2019:
„Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”

W dniach 9-10 maja br. odbyła się konferencja:
International Conference World Economy 2019: „Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”.
Spotkanie odbyło się Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz
z współautorką Marleną Dzikowską.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji na temat konferencji pod tym linkiem.


Uroczystość nadania tytułu
DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Profesorowi Marianowi Goryni
Białystok, 24 kwietnia 2019 r.

Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania
w dniu 22 października 2018 r.
wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie procedury o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu
w Białymstoku Profesorowi Marianowi Goryni w uznaniu niekwestionowanego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług dla rozwoju naukowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
W dniu 27 lutego 2019 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Marianowi Goryni.

Poniżej relacja z uroczystości:
Cała transmisja:    https://www.facebook.com/KatedraPEiPR/videos/392389264946420/
Wzmianka w telewizji – Obiektyw TVP3 Białystok LINK
Wzmianka w aktualnościach radiowych – Polskie Radio Białystok LINK

Wzmianki o uroczystości:
Artykuł w czasopiśmie „Kurier Poranny” LINK POBIERZ
Wzmianka w „Gazecie Wyborczej – Białystok” LINK
Wzmianka o uroczystości w „Nauka w Polsce – PAP” LINK POBIERZ
Wzmianka o uroczystości w „Forum Akademickim” LINK POBIERZ
Notka w czasopiśmie „Forum Akademickie” LINK POBIERZ
Wzmianka na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku LINK
Wzmianka na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LINK
Wzmianka na portalu Wrota Podlasia LINK POBIERZ


Ulotka – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni Pobierz

Broszura – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni Pobierz
Książka – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni LINK


Victorie UEP 2019 –Poznaj naszych pracowników, którzy w tym roku zostali nagrodzeni Victoriami UEP

8 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się uroczysta jubileuszowa 20. Gala „Victorie UEP”, w której
to studenci wybierają najlepszych pracowników naukowych, nienaukowych oraz jednostkę administracyjną.
Prof. Marian Gorynia wygrał w kategorii
„The Best”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studenci UEP.

Więcej o uroczystości:
http://www.psuep.org/gala-victorii/


Uroczystość wręczenia XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji
Zabrze, 19 stycznia 2019 r.

Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.
Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki.  Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.
Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki. 

Wzmianki o uroczystości: