20-ta Jubileuszowa Konferencja z cyklu EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE

W dniu 25.10.2021 odbyła się 20-ta Jubileuszowa Konferencja z cyklu EKONOMIA – FINANSE – ZARZĄDZANIE zorganizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację Cognitione. Konferencja odbyła się w trybie online.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji było zagadnienie: „Nowe Wyzwania w Polityce Gospodarczej, Biznesie i Zarządzaniu”.
Wzrastająca burzliwość otoczenia i procesy globalizacyjne, wymuszają na podmiotach poszukiwanie nowych sposobów odniesienia sukcesu na rynku. Stąd narodziła się potrzeba organizacji konferencji naukowej, skierowanej do pracowników nauki i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, w tych dotyczących zarządzania i finansów.
Zaproszeni goście przedstawili kompleksowe (z perspektywy marko i mikro) oraz interdyscyplinarne spojrzenie na wyżej postawioną tezę.

Podczas konferencji prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Perspektywy globalizacji w kontekście pandemii COVID 19”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ], lub [TUTAJ],.


Stypendia Miasta Poznania przyznane

W dniu 22.10.2021 r. już po raz 14. przyznano stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy podjęli studia na poznańskich uczelniach. W tym roku akademickim ze wsparcia naukowego skorzysta 28 młodych ludzi. Tym samym grono stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich edycji zwiększyło się do 386 osób.

Zaproszeni goście zaprezentowali swoje prace teoretyczne, koncepcyjne i empiryczne, które opierały się na podejściu jakościowym, ilościowym, mieszanym i studiach przypadków w celu zbadania, oceny, krytyki i debaty na temat handlu i inwestycji na poziomie Europa-Azja.

Nagrodzonym pogratulowali Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Studentów i studentki powitał również prof. Andrzej Legocki, przewodniczący Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, która opiniowała wnioski stypendialne. Wśród gości zasiedli także naukowcy oraz ludzie biznesu, a wśród nich prof. Marian Gorynia, będący także członkiem Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Lista Stypendystów Miasta Poznania 2021/2022 [TUTAJ],.


Spotkanie ”Świat w obliczu pandemii”

W dniach 21.10.2021 odbyło się spotkanie „Świat w obliczu pandemii” zorganizowane przez Otwartą Wszechnice Ekonomiczną „Erga Omnes”

Było to spotkanie autorskie oraz dyskusja z autorami książki: Marianem Gorynią, Piotrem Banaszykiem, Waldemarem Budnerem, Barbarą Jankowską, Katarzyną Mroczek-Dąbrowską oraz Piotrem Trąpczyńskim. Książka „Świat w obliczu pandemii” ukazała się przed kilkunastoma zaledwie dniami, jako jedna z pierwszych na ten temat.

Na ten temat lecz z innego punktu widzenia mówi Philippe Starck – wybitny projektant i wizjoner. Podczas spotkania odbyła się również rozmowa z Lidią Pańków autorką wywiadu na wyłączność z Philippe Starckiem na łamach książki „Koniec trendów kapitalizmu i turyzmu”.


The 37th EAMSA On-line Conference Europe-Asia Trade & Investments: Does distance matter?

W dniach 20-23.10.2021 odbyła się Konferencja naukowa „The 37th EAMSA On-line Conference Europe-Asia Trade & Investments: Does distance matter?” zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki. Konferencja odbyła się w trybie online.

Zaproszeni goście zaprezentowali swoje prace teoretyczne, koncepcyjne i empiryczne, które opierały się na podejściu jakościowym, ilościowym, mieszanym i studiach przypadków w celu zbadania, oceny, krytyki i debaty na temat handlu i inwestycji na poziomie Europa-Azja.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Are we facing the end of globalization? European & Asian Perspective”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ], lub [TUTAJ],.


XVIII Konferencja Naukowa – PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

W dniu 20.10.2021 odbyła się Konferencja naukowa „PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ” zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ze względu na sytuację pandemiczną tegoroczna edycja Konferencji odbyła się w formule zdalnej na platformie Google Meet.

Obrady konferencji zostały podzielone na dwie sesje:

I Sesja – PODMIOTY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ W DOBIE PANDEMII COVID-19

II Sesja – PROCESY INTERNACJONALIZACJI W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ XXI W.

W trakcie Konferencji referaty zaprezentowali naukowcy z SGH w Warszawie, UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, a także pracownicy naszej Uczelni.

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z dr. hab. Trąpczyńskim wygłosili prezentację na temat: „Strategie polskich eksporterów wobec pandemii koronawirusa wyniki badań empirycznych”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ],.


Prof. dr hab. Marian Gorynia został prezesem PTE

W dniu 18 października 2021 roku na XXII Krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wybrano nowe władze PTE.

Nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję 2021-2026 został prof. dr hab. Marian Gorynia.

Więcej informacji pod adresem www.pte.pl

Informacja o XXII Zjeździe Krajowym – Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dostępna [TUTAJ]

Uczestnicy Zjazdu oraz zaproszeni goście otrzymali Biuletyn nr 2/2020 (tzw. „zjazdowy”, który był przygotowany na Zjazd Krajowy planowany pierwotnie na termin majowy 2020 r.). Biuletyn nr 2/2020 jest dostępny w wersji elektronicznej pod linkiem [TUTAJ]


Konferencja naukowa „Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych”

W dniu 15.10.2021 odbyła się Konferencja naukowa „Czasopisma naukowe wobec wyzwań ewaluacji nauk społecznych” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz czasopismo „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.

W 2021 r. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” obchodzi 100 lat swego istnienia. W ramy wspomnianego jubileuszu wpisuje się również niniejsza Konferencja poświęcona aktualnym problemom polskiego czasopiśmiennictwa naukowego, kontynuująca dyskusję rozpoczętą na łamach zeszytu jubileuszowego RPEiS (z. 2/2021).


Konferencja odbyła się w formie hybrydowej: obrady stacjonarne odbyły się w Sali Delta Collegium Iuridicum Novum, a dodatkowo obrady były transmitowane przez MS Teams.

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z prof. Sitkiem wygłosili prezentację na temat: „Rola czasopism naukowych w zreformowanym systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ],.


Odsłonięcie Tablicy ku czci prof. Leszka Żabińskiego

W dniu 5 października 2021 r. podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbyło się oficjalne odsłonięcie Tablicy ku czci Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego.

Uchwałą Senatu z dnia 30 stycznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach postanowił nadać Sali nr 434A nazywanej Salą Rady Wydziału nazwę Auli im. Prof. dr hab. Leszka Żabińskiego. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Aula im. Profesora Leszka Żabińskiego będzie wykorzystywana głównie do celów naukowych (w tym zwłaszcza do obron doktorskich, postępowań habilitacyjnych i zebrań Komitetów Naukowych.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. członkowie Rodziny Profesora Leszka Żabińskiego: małżonka Prof. Teresa Żabińska wraz z córką, synem i bratową, a także Ich Magnificencje Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni ekonomicznych kadencji 2012-2016: SGH Warszawa, UE Poznań, UE Kraków, UE Wrocław oraz przedstawiciele biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego oraz członków naszej społeczności akademickiej.

W wydarzeniu uczestniczył prof. Marian Gorynia, który w latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Film z Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 dostępny [TUTAJ]


Publikacja jubileuszowa z okazji 95-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

W tym roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu świętuje swój Jubileusz 95-lecia.
Zwieńczeniem Jubileuszu jest powstała książka pod redakcją prof. Henryka Mruka pod tytułem: „Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021. O wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów”.

Niniejsza książka jest zbiorem tekstów: licznych wspomnień i opowieści osób związanych z Uczelnią uporządkowane zgodnie z wartościami, którym hołduje UEP. Są nimi: Otwartość, Odpowiedzialność, Odwaga, Rozsądek, Kompetencje, Wiarygodność. Tekstom poszczególnych autorów towarzyszy narracja prof. Henryka Mruka.

Swoim wspomnieniem na łamach książki podzielił się również prof. Marian Gorynia.

Fragment książki dostępny [TUTAJ]
Książka dostępna jest również na stronie wydawnictwa [TUTAJ]


Ekonomiści są zgodni: W UE warto być i bez funduszy – wyniki badania na łamach Rzeczpospolitej

Na łamach dziennika Rzeczpospolita ukazał się artykuł autorstwa Grzegorza Siemionczyka podsumowujący cykl panelu ekonomistów.

Jak możemy przeczytać na początku artykułu: „Takiej jednomyślności, jak w sprawie bilansu uczestnictwa Polski w UE, wśród uczestników panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” jeszcze nie było. To samo w sobie jest wymowne, bo od lipca ub.r. tej grupie wybitnych ekonomistów przedstawiliśmy do oceny już niemal 40 tez na różne tematy ekonomiczne. Zwykle te oceny były zróżnicowane. Do konsensusu blisko było w sprawie tzw. emerytury obywatelskiej, gdy ponad 80 proc. uczestników naszego panelu eksperckiego uznało, że to chybiona koncepcja. Tym razem wszyscy zgodzili się z tezą – w tym 87 proc. zgodziło się zdecydowanie – że „bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w UE jest jednoznacznie pozytywny”. A przy tym udział w tej sondzie wzięło aż 47 ekonomistów, najwięcej w ponadrocznej już historii naszego panelu.”

Więcej o artykule:
– rz.pl [TUTAJ]
– theworldnews.net [TUTAJ]
– PDF [pobierz]


Forum Inteligentnego Rozwoju

W dniach 26-28.09.2021 r. odbyło się Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu. Wiodącym tematem Forum są wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług i produktów.
Forum Inteligentnego Rozwoju to „unikalny kongres przyszłości”, czyli wyjątkowe wydarzenie naukowo technologiczne poświęcone upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, które mają dużą szansę na sukces rynkowy i polepszenie standardu i bezpieczeństwa naszego życia.
Forum służy nawiązywaniu trwałych relacji między przedsiębiorcami wizjonerami, wybitnymi polskimi naukowcami ukierunkowanymi w swym działaniu na współpracę z biznesem, inwestorami oraz samorządowcami stwarzającymi atrakcyjne warunki do lokowania biznesu w swoich regionach.

Podczas Forum prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Biznes międzynarodowy a innowacyjność i konkurencyjność gospodarki?”. Prezentację można zobaczyć [TUTAJ]

W dniu 28.09.2021 r. podczas Forum Inteligentnego Rozwoju odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafia w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Jednym z nagrodzonych został prof. Marian Gorynia. Otrzymał on wyróżnienie w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nagroda została przyznana za realizację projektów: „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego”, „Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.
Profesor Gorynia podkreślił zaangażowanie członków zespołów projektowych, w szczególności dr hab. Marleny Dzikowskiej, prof. UEP, w projekcie „Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego” oraz dr hab. Katarzyny Mroczek-Dąbrowskiej, prof. UEP, w projekcie „Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”.

Więcej o wydarzeniu:
– artykuł (relacja) nt. wydarzenia [TUTAJ]
– artykuł prof. Goryni nt. wydarzenia [TUTAJ]
– podcast w którym uczestniczył prof. Gorynia nt. wydarzenia [TUTAJ]
– oficjalna strona wydarzenia Forum Inteligentnego Rozwoju
– program wydarzenia dostępny [TUTAJ]
– laureaci nagrody “NAUKOWIEC PRZYSZŁOŚCI” [TUTAJ]
– artykuł podsumowujący wydarzenie [TUTAJ]


Nowość na księgarskich półkach

Niniejsza książka jest zbiorem tekstów powstałych w okresie od marca 2020 roku do czerwca 2021 roku. Część z tych tekstów to opracowania autorskie, napisane indywidualnie. Drugą część stanowią publikacje zespołowe pisane wraz z Koleżankami i Kolegami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, których każdorazowo zapraszałem do współpracy polegającej na szczegółowym rozpracowaniu określonego zagadnienia. W ten sposób powstał zbiór składający się z 27 rozdziałów. W tym miejscu składam moim Współautorom wyrazy wdzięczności za owocną i skuteczną współpracę.

Prezentowane teksty powstawały bez jakiegoś szczególnego zamysłu, planu. Tworzone były spontanicznie w odpowiedzi na pojawiające się kolejne aspekty pandemii COVID-19.
W niniejszym tomie zostały ułożone w kolejności chronologicznej, według dat ich powstania i opublikowania.
Jak pamiętamy, pandemia COVID-19 nadciągnęła do Polski z początkiem marca 2020 roku. Jej oficjalnie potwierdzone początki sięgają natomiast jesieni 2019 roku i kojarzą się z chińskim miastem Wuhan. Wokół genezy pandemii narosło wiele sporów i z pewnością będą się toczyć na ten temat dalsze dyskusje. Kwestia ta została szerzej podjęta w kilku miejscach książki.

Pełen tekst publikacji dostępny [TUTAJ].

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].


Wypowiedź prof. Goryni w programie Pokolenie Postpandemiczne z dn. 06.08.2021 r.

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był gościem w programie Pokolenie Postpandemiczne emitowane na antenie TVP3 Poznań. Wypowiedź dotyczyła sytuacji społeczeństwa i gospodarki na skutek pandemii.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


Prof. dr hab. Marian Gorynia wyróżniony statuetką Ignacego Jana Paderewskiego

W dniu 15 lipca 2021 roku, w poznańskiej siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyła się kameralna uroczystość uhonorowania Statuetką Ignacego Jana Paderewskiego wybitnego polskiego, wielkopolskiego naukowca – ekonomisty, prof. dr hab. Mariana Goryni.

Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego Profesorowi wręczył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr. Marian Król, któremu towarzyszyli działacze Towarzystwa. Laureat – profesor dr hab. Marian Gorynia nie krył wzruszenia za okazane mu uznanie i podziękował za wyróżnienie. Natomiast Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król gratulując Laureatowi tego wyróżnienia podkreślił z wielkim uznaniem także i to, że prof. dr hab. Marian Gorynia, który w latach 2008-2016 był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, znacznie rozwinął tę uczelnię i zwiększył jej potencjał naukowy i prestiż.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili zaistnienia na polskiej scenie obywatelskich organizacji społecznych wśród swoich głównych zadań ma wskazywanie i promowanie wzorcowych Osobistości, szczególnie zasłużonych dla rozwoju różnych dziedzin życia w naszym kraju. Do realizacji tego zadania służą: wskazywanie i honorowanie „Liderów Pracy Organicznej”, wskazywanie i honorowanie „Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej „Złotych Hipolitów”, przyznawanie wzorowym organicznikom i pozytywistom upowszechniającym etos pracy– Srebrnego i Złotego – Medali „Labor Omnia Vincit”, przyznawanie „Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego”, będącej symbolem polskiego patriotyzmu. Ten bogaty, urozmaicony projekt Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dla wskazywania i upowszechniania obywatelskich wzorców osobowych, dopełniło utworzenia systemu zwracania uwagi społeczeństwa na obywateli wyróżniających się wyjątkowym patriotyzmem i wyjątkową działalnością propaństwową.

Więcej informacji na temat wydarzenia [TUTAJ].


Nowość na księgarskich półkach

Nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ukazała się praca zbiorowa pod redakcją Ewy Mińskiej-Struzik oraz Barbary Jankowskiej.

Książka jest zbiorem 21 artykułów poświęconych społecznym, politycznym, ekonomicznym i menedżerskim wyzwaniom świata po pandemii. Publikacja podzielona jest na trzy części. Część pierwsza dotyczy ponadnarodowych i krajowych aspektów pandemii Covid-19. Część druga skupia się na sektorach biznesu i branżach, natomiast część trzecia przedstawia perspektywę firm. Autorzy – badacze z Instytutu Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – dzielą się wynikami swoich badań, wyrażają obawy i rekomendują tworzenie współczesnego świata bardziej odpornego na wstrząsy i gotowego na niewiadome. Pandemia Covid-19 ujawniła wiele słabości gospodarki światowej, gospodarek narodowych i państw, sektorów biznesu oraz poszczególnych firm. To niewątpliwie punkt zwrotny, ale jednocześnie szansa i bodziec do zmiany w kierunku nowej i zrównoważonej normalności.

Pełen tekst publikacji dostępny [TUTAJ].

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].


V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH”

W dniach 28-29.06.2021 odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych” zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku. Tematem przewodnim było: „Anatomia kryzysu”. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy.

Podczas konferencji skupiono się na wspomnieniu wybuchu Wielkiego Kryzysu Gospodarczego, który z ogromną siłą uderzył w społeczeństwo i gospodarkę. Wydarzenie to, w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych, zostało uznane za bardzo istotne z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego przypomnienie było okazją do analizy zjawisk kryzysowych w kolejnych latach, była to też wspaniała okazja do podjęcia dyskusji na temat interpretacji źródeł kryzysów oraz ich implikacji dla szeroko rozumianej sfery życia człowieka (np. ekonomicznej, społecznej, środowiskowej, duchowej).

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z prof. Fiedorem wygłosili prezentację na temat: „Czy i w jakim zakresie można mówić o odpowiedzialności ekonomistów za kryzysy gospodarcze?”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu [TUTAJ],.
Program konferencji dostępny [TUTAJ],.


Debata z cyklu: „Czwartki u Ekonomistów”

W dniu 24.06.2021 r. odbyło się spotkanie w trybie online w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów”. Organizatorem debaty było Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Tematem przewodnim było: „Jak budowa koncernu multienergetycznego Orlen-Lotos-PGNiG wpłynie na Polską gospodarkę?”.

Uczestnicy wraz z zaproszonymi ekspertami rozmawiali m.in. o skutkach fuzji, o wpływie fuzji na gospodarkę, o budowaniu potencjału, o konkurencji z zagranicznymi koncernami.

Moderatorem debaty został prof. dr hab. Marian Gorynia (Przewodniczący Rady Naukowej PTE, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Więcej o wydarzeniu oraz program spotkania dostępne [TUTAJ].

Nagranie debaty dostępne [TUTAJ].

Więcej o cyklu „Czwartki u Ekonomistów” [TUTAJ].


XXV Debata Akademicka – „Nowy (nie)ład międzynarodowy?”

W dniu 21.06.2021 r. odbyło się spotkanie w trybie online w ramach Debat Akademickich. Tematem przewodnim debaty było: „Nowy (nie)ład międzynarodowy?”.

Panelistami debaty zostali:

– Z ramienia UAM: prof. Marek Ziółkowski (socjolog), prof. Radosław Fiedler (politolog),

– Z ramienia UEP: prof. Marian Gorynia (ekonomista), prof. Marek Ratajczak (ekonomista).

Moderatorem dyskusji został prof. Krzysztof Podemski z UAM.

W debacie skoncentrowano się na trzech wątkach:


1. Jak wygląda obecnie mapa polityczna świata? Gdzie jest centrum, a gdzie peryferia?

2. Jaki wpływ na układ sił na świecie mają międzynarodowe, głównie amerykańskie korporacje?

3. Jak zwiększyć skuteczność międzynarodowych organizacji, układów, konwencji?

Więcej o wydarzeniu na stronach uczelni: [UEP],[UAM],.

Nagranie debaty dostępne [TUTAJ].

Więcej o Debatach Akademickich [TUTAJ],.


Seminarium „Polska Transformacja Energetyczna – przesłanki, szanse i zagrożenia”

W dniu 15.06.2021 r. odbyło się seminarium naukowe w trybie online. Tematem przewodnim seminarium było: „Polska Transformacja Energetyczna – przesłanki, szanse i zagrożenia”.

Jednym z moderatorów został prof. Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


Sympozjum naukowe – „Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po”.

W dniu 11.06.2021 r. odbyło się seminarium naukowe w trybie online zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Nauk Prawnych. Tematem przewodnim seminarium było: „Związek ekonomii ze sportem w czasach pandemii, przed i po”. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy.

Podczas spotkania prof. Gorynia wraz z prof. Fiedorem wygłosili prezentację na temat: „Sport jako przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych – wybrane aspekty”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ],.


Forum Myśli Strategicznej – Wyzwania edukacyjne – jaki model edukacji?

W dniu 09.06.2021 r. odbyło się spotkanie online w ramach cyklu Forum Myśli Strategicznej. Tematem przewodnim seminarium było: „Wyzwania edukacyjne – jaki model edukacji?”. Moderatorem seminarium był prof. Julian Auleytner. Wśród prelegentów znaleźli się wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Wyzwania edukacyjne jaki model edukacji? Wprowadzenie do dyskusji sprawdzanie jakości kształcenia oraz kilka innych uwag”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program seminarium dostępne [TUTAJ], [PDF].


Benchmarking klastrów 2020 – potencjał klastrów w Polsce i współpraca polsko-norweska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Innovation Norway zorganizowali dwudniowy cykl wydarzeń on-line dedykowanym polskim i norweskim klastrom.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją wyników najnowszego badania Benchmarking Klastrów 2020, będącego punktem wyjścia do dyskusji na temat kondycji polskich klastrów, ich otwartości i gotowości na dynamicznie zachodzące zmiany w gospodarce, współpracy wykraczającej poza struktury klastra oraz wykorzystania nowych trendów, technologii i transformacji cyfrowej w klastrach.

W ramach cyklu odbyły się także sesje spotkań matchmakingowych dedykowane polskim i norweskim klastrom. Udział w nich stwarza okazję do networkingu, nawiązania cennych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz utrwalenia długofalowej współpracy pomiędzy klastrami polskimi i norweskimi.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Internacjonalizacja klastra – przyczynek do wzrostu konkurencyjności?”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Więcej o wydarzeniu oraz program konferencji dostępny [TUTAJ].


Wystąpienie prof. Goryni podczas Lektorium w dn. 17.05.2021 r.

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był uczestnikiem debaty podczas Lektorium, które odbyło się w dniu 17.05.2021 r. Było to spotkanie w trybie online na platformie Zoom. Spotkanie miało na celu wymianę poglądów nt. obecnej sytuacji na rynku gospodarczym na świecie, spowodowanej COVID-19.

Podczas spotkania prof. Gorynia wygłosił prezentację na temat: „Przesłanki modyfikacji wybranych koncepcji ekonomicznych na skutek pandemii COVID-19”.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].


Wypowiedź prof. Goryni w programie Wielkopolska Warta Poznania z dn. 10.05.2021 r.

Prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu był gościem w programie Wielkopolska Warta Poznania. Wypowiedź dotyczyła sytuacji bezrobocia w Wielkopolsce.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


Prof. Marian Gorynia członkiem Rady Akademickiego i Naukowego Poznania

Prof. dr hab. Marian Gorynia został powołany do Rady Akademickiego i Naukowego Poznania. W skład Rady wchodzą czołowi przedstawiciele poznańskiego środowiska akademickiego, reprezentujący różne dziedziny naukowe. Stanowi ona niezależne ciało opiniodawczo-doradcze Prezydenta Miasta Poznania w sprawach dotyczących rozwoju poznańskich uczelni w sferze dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Treść listu powołującego prof. Gorynię jako członka Rady [TUTAJ].


Prof. Gorynia nagrodzony przez Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki wyróżnił nagrodą za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej w kadencji 2017-2020 prof. dr. hab. Mariana Gorynię – ówczesnego członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.


Konferencja Jubileuszowa XX-lecie kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim „Quo Vadis Oeconomia?”

W dniu 7 maja 2021 r. odbyła się konferencja w trybie online organizowana przez Uniwersytet Wrocławski.

Konferencja była okazją nie tylko do wspomnień i świętowania Jubileuszu, ale również do podjęcia dyskursu naukowego nad przyszłością i pożądanymi kierunkami rozwoju Ekonomii jako dyscypliny naukowej w kontekście obecnej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce. Szeroka problematyka tego wydarzenia pozwoliła na zaprezentowanie jej z różnych perspektyw badawczych, uwzględniających aspekty ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i nauk prawnych.

W jej ramach odbyły się cztery panele, na których wystąpili wybitni specjaliści – przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy. Wśród potencjalnych zagadnień dyskusyjnych znalazły się problemy podnoszenia jakości kształcenia, zwiększania atrakcyjności oferty dydaktycznej, podnoszenia poziomu badań naukowych oraz rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, poprawa warunków kształcenia i prowadzenia badań m.in. poprzez rozwój relacji z otoczeniem wzmacniających pozycję absolwentów na rynku pracy.

Podczas konferencji prof. Gorynia wraz ze współautorem prof. Fiedorem wygłosił prezentację p.t.: „Współczesne nauki ekonomiczne – szanse i zagrożenia” prezentacja dostępna [TUTAJ]

Więcej o wydarzeniu oraz program konferencji dostępny [TUTAJ].


Nowa publikacja prof. Goryni – rozdział w książce Piotra Plebaniaka

Nowość na księgarskich półkach. Innowacyjne opracowanie będące efektem współpracy naukowców z różnych dziedzin wiedzy. Przekład zamknięty w tym tomie to efekt lat pracy i rozmyślań nad starożytnymi tekstami cywilizacji zachodniej i chińskiej.

Jednym z rozdziałów jest polemika prof. Goryni p.t.: W biznesie jak w miłości – wszystkie chwyty dozwolone. Nieszablonowe myślenie i amoralność.

Pełen tekst publikacji prof. Goryni dostępny [TUTAJ].

Motto-wizja filozoficzna książki: Metodą oszustwa w jego istocie jest sprawić, by [tamten] coś zrobił, lecz odmówić mu zrozumienia, dlaczego sam chce tak uczynić. ~~ Traktat Pytania i odpowiedzi pomiędzy Tang Taizongiem a Li Weigongiem

Więcej informacji na temat książki znajdziesz [TUTAJ].


Wypowiedź prof. Goryni w wieczornym wydaniu Teleskopu z dn. 28.04.2021 r.

W dniu 28.04.2021 r. w wieczornym wydaniu programu Teleskop wystąpił prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wypowiedź dotyczyła gospodarczych skutków złagodzenia obostrzeń związanych z pandemią.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


Wystąpienie prof. Goryni podczas Festiwal Boss

W dniu 24 kwietnia 2021 r. odbyło się wydarzenie Festiwal BOSS.

Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację pt.: Pandemia i gospodarka – wybrane aspekty.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

Festiwal BOSS jest wydarzeniem biznesowo-edukacyjnym, organizowanym przez największą studencką organizację promującą przedsiębiorczość w Polsce – Fundację Studenckie Forum Business Centre Club. Festiwal BOSS odbywa się w formie paneli eksperckich w konkretnej dziedzinie, paneli dyskusyjnych oraz prelekcji. Znane osobistości ze świata biznesu dzielą się swoją cenną wiedzą z ludźmi ambitnymi i zaangażowanymi we własny rozwój.

Więcej informacji dot. wydarzenia [ULOTKA],

[strona wydarzenia].


Wystąpienie prof. Goryni dla Kafejki Business Family Network

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie w ramach Kafejki Business Family Network.

Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentację pt.: Konkurencyjność i globalizacja.

Prezentacja dostępna [TUTAJ].

FBN Poland to stowarzyszenie działające na rzecz FIRM RODZINNYCH.
Misją FBN Poland jest kształtowanie ducha przedsiębiorczości oraz wspieranie firm rodzinnych w ich stabilnym i wielopokoleniowym rozwoju. Właściciele firm rodzinnych zakładają firmy, rozwijają je i pracują w nich z myślą o przekazaniu firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu. Wartością dodaną FBN Poland jest kształtowanie kompetencji i umiejętności menedżerskich oraz budowanie relacji rodzinnych poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Członków Stowarzyszenia, ich Rodzin oraz ekspertów zewnętrznych.

Więcej informacji dot. FBN Poland [TUTAJ].


Wypowiedź prof. Goryni w wieczornym wydaniu Teleskopu z dn. 21.04.2021 r.

W dniu 21.04.2021 r. w wieczornym wydaniu programu Teleskop wystąpił prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wypowiedź dotyczyła gospodarczych skutków złagodzenia obostrzeń związanych z pandemią.

Całe wydanie programu z tego dnia można obejrzeć [TUTAJ].


Webinarium: „Koniec historii czy koniec kapitalizmu? Kierunki i granice ewolucji kapitalizmu”

W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie w trybie online organizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE), Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN oraz Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat webinarium: Koniec historii czy koniec kapitalizmu? Kierunki i granice ewolucji kapitalizmu.

W trakcie spotkania uczestnicy podjęli pogłębioną dyskusję nad przyszłością i kierunkami dalszego rozwoju kapitalizmu. Zastanawiali się nad potrzebą i zasięgiem zmian w ramach dominującego obecnie modelu gospodarczego w szeroko rozumianym świecie zachodniej cywilizacji i kultury.

Więcej o wydarzeniu oraz program konferencji dostępny [TUTAJ].


Konferencja z okazji jubileuszu prof. Andrzeja K. Koźmińskiego: „Czy wiemy, dokąd zmierzamy?”

W dniu 1 kwietnia 2021 r. odbyła się konferencja w trybie online organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Temat konferencji: Czy wiemy, dokąd zmierzamy?

Prof. Marian Gorynia wystąpił w panelu pt.: Czy gospodarka może być racjonalna?

Program konferencji dostępny [TUTAJ].
Notka o wydarzeniu w dzienniku Rzeczpospolita dostępna [pod tym linkiem].
Artykuł o wydarzeniu na łamach „AleBank.pl” dostępny [pod tym linkiem].[POBIERZ].
Nagranie webinarium dostępne [pod tym linkiem].


Konferencja online:„Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii”

W dniu 16 marca 2021 r. odbyła się konferencja w trybie online organizowana przez Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Temat konferencji: Rynek pracy dla absolwentów prawa po pandemii.

Podczas spotkania eksperci i praktycy mówili o możliwościach zatrudnienia w dobie pandemii COVID-19 oraz o zmianach i przekształceniach na rynku pracy, jakie zaistniały ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną. Spotkanie przybliżyło absolwentom i studentom prawa obecną sytuację na rynku pracy oraz dało wspaniałą okazję do zadawania pytań dotyczących rozpoczęcia życia zawodowego. Wydarzenie okazało się również polem dyskusji naukowej, uwzględniającej aspekty prawne, ekonomiczne i praktyczne.

Prof. Marian Gorynia wygłosił prezentację pt.: Rynek pracy dla studentów/absolwentów prawa po pandemii.

Prezentacja z konferencji dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji na stronie konferencji: [TUTAJ].


Seminarium online pt.: Finanse publiczne w dobie pandemii: Problemy – wyzwania – rekomendacje

W dniu 15 marca 2021 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Katedrę Finansów Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, Katedrę Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Katedrę Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Temat seminarium: FINANSE PUBLICZNE W DOBIE PANDEMII: PROBLEMY – WYZWANIA – REKOMENDACJE

Celem spotkania było podjęcie dyskusji na temat kluczowych problemów, wyzwań i rekomendacji związanych z obserwowanym zjawiskiem „covidyzacji” finansów publicznych.  

Prof. Marian Gorynia wygłosił prezentację podczas seminarium pt.: Pandemia COVID-19 z perspektywy nauk ekonomicznych.
Prezentacja z seminarium dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: WEiF UBW, SGH.

Nagranie z seminarium dostępne TUTAJ.


Klub Obywatelski w Wielkopolsce

Gospodarka w dobie COVID-19

W dniu 1.03.2021 r., odbyło się spotkanie w ramach Klubu Obywatelskiego na platformie Facebook. Gośćmi spotkania byli: Dagmara Nickel i prof. Dr hab. Marian Gorynia. Zaproszeni goście rozmawiali nt. gospodarki w dobie pandemii oraz odpowiadali na zadawane pytania przez widzów.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].

Kluby Obywatelskie to nowa przestrzeń debaty, nowa przestrzeń działania. W ramach Klubów prowadzone są dyskusje z ekspertami i autorytetami o zagrożeniach i perspektywach.

Więcej o działaniu Klubów Obywatelskich na oficjalnej stronie [TUTAJ].


Prof. dr hab. Marian Gorynia gościem programu Lustra TVP3 Poznań

Gospodarka wciąż cierpi z powodu koronawirusa

To zagadnienie starali się wyjaśnić naukowcy w programie „Lustra”, który był emitowany w dniu 16 lutego 2021 r. Gospodarzem był redaktor Marek Dłużniewski, a gośćmi zostali: prof. dr hab. Marian Gorynia z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także prof. Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, dr Tomasz Borkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr hab. Ida Musiałkowska z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].


Seminarium pt.: Finanse publiczne po COVID-19

W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat seminarium: FINANSE PUBLICZNE PO COVID-19

Niniejsze seminarium nawiązuje do seminarium zorganizowanego 17 listopada 2020 r. pt. „Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?” Podczas dzisiejszego spotkania zaprezentowano poglądy pięciu byłych, wysokiego szczebla polityków rządowych na temat wyzwań i zagrożeń dla finansów publicznych i rozwoju gospodarczego.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znanych ekonomistów oraz pięciu byłych, wysokiego szczebla polityków rządowych, a w gronie moderatorów znaleźli się: prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Prezentacja z seminarium dostępna [TUTAJ].

Więcej informacji jak i zapis wideo z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: PTE, KNE PAN, KNoF PAN, INE PAN.


Monografia prof. M. Goryni wydana przez PWN

Nakładem wydawnictwa PWN ukazała się autorska monografia prof. Mariana Goryni pt. „Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym – Aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie”.

Książka prezentuje zachowania przedsiębiorstw w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Dzisiejsza gospodarka rynkowa opiera się na względnie swobodnym przepływie towarów i usług. Ważną rolę w towarzyszących przy tym procesach odgrywają przedsiębiorstwa, które oprócz prowadzenia działalności na rynku krajowym podejmują ekspansję na rynki zagraniczne.

Autor książki omawia m.in. takie zagadnienia jak: czynniki skłaniające firmy do wychodzenia na rynki zagraniczne, możliwe formy podejmowania działalności oraz metody służące do wyboru optymalnej formy ekspansji zagranicznej. Publikacja jest wspaniałym źródłem dla osób chcących poszerzyć wiedzę z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej (międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, logistyka międzynarodowa).

Fragment monografii dostępny [TUTAJ]

Oferta zakupowa monografii na stronie wydawnictwa PWN dostępna [TUTAJ]

Zapowiedź autora dostępna [TUTAJ]


Monografia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

W dniu  21 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie online Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Głównym celem ostatniego posiedzenia IX kadencji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na lata 2017-2020 było podsumowanie podejmowanych i realizowanych działań. Było to również ostatnie posiedzenie plenarne kończące trzydziestoletni okres funkcjonowania CK.

W związku z zakończeniem działalności z dniem 31 grudnia 2020 roku, w której prawa wstąpi 1 stycznia 2021 roku Rada Doskonałości Naukowej powstała monografia podsumowująca historię i działalność Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Opracowanie to pozwoli czytelnikom zapoznać się z krótkim rysem historycznym, zwięzłym opisem organów poprzedzających powstanie Centralnej Komisji, podstaw prawnych jej funkcjonowania oraz historii orzecznictwa.

Monografia dostępna TUTAJ.


Prof. dr hab. Marian Gorynia uczestnikiem Microeconomics of Competitiveness Course at Harvard

W dniach 7-9 oraz 14-15 grudnia 2020 roku odbyło się coroczne spotkanie w ramach kursu Microeconomics of Competitiveness Course at Harvard.

Kurs MOC dotyczy konkurencyjności i rozwoju gospodarczego, opracowany przez profesora Michaela Portera oraz pracowników i współpracowników Instytutu Strategii i Konkurencyjności. Kurs MOC koncentruje się na źródłach produktywności krajowej lub regionalnej, które są zakorzenione w strategiach i praktykach operacyjnych firm lokalnych, witalności klastrów i jakości środowiska biznesowego, w którym ma miejsce konkurencja. Więcej informacji o programie pod tym adresem.

Sieć afiliacyjna MOC to grupa ponad 100 instytucji edukacyjnych na całym świecie, które uczą programu nauczania MOC i współpracują w obszarze konkurencyjności. Sieć została stworzona z myślą o stworzeniu lokalnej zdolności rozumienia, nauczania i ulepszania konkurencyjności. Wykorzystując strukturę sieci, wykładowcy współpracują obecnie w nauczaniu, opracowywaniu przypadków i badaniach, aby poszerzyć zakres wiedzy i stać się liderami konkurencyjności w swoich regionach. Więcej informacji dot. sieci oraz jej uczestników pod tym adresem.

Coroczne warsztaty wydziałowe MOC odbywają się w Harvard Business School w grudniu dla profesorów z instytucji stowarzyszonych. W Wydziałowych Warsztatach MOC biorą udział zarówno nowi, jak i doświadczeni wykładowcy. Spotkanie stwarza wyjątkową okazję dla wszystkich wykładowców MOC, aby uzyskać kontakt z najnowszą wiedzą i badaniami związanymi z konkurencyjnością i rozwojem klastrów. Program tegorocznego wydarzenia znajduje się tutaj.


46th Annual Conference of the European International Business Academy – EIBA 2020 online

Nagłe pojawienie się Covid-19 natychmiast zmieniło krajobraz biznesu (i konferencji) na całym świecie. Niektóre z cech charakteryzujących otoczenie biznesowe w erze pandemii obejmują rosnącą niepewność i złożoność, rosnące znaczenie łączności cyfrowej, zmiany na międzynarodowych rynkach pracy lub pojawiające się napięcia geopolityczne.

W dniach 10-12 grudnia 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja online: 46th Annual Conference of the European International Business Academy – EIBA 2020.

Konferencja internetowa EIBA 2020 poświęcona jest omówieniu trendów, wyzwań i nowej normy w międzynarodowym środowisku gospodarczym, technologicznym i społecznym, a także implikacji dla przedsiębiorstw wielonarodowych i pracowników przedsiębiorstw wielonarodowych.

Marian Gorynia, Jan Nowak, Piotr Trąpczyński oraz Radosław Wolniak przedstawili prezentację p.t.: Globalization in a COVID-19 Afflicted World, [prezentacja dostępna tutaj]

Więcej informacji o wydarzeniu pod adresem.


Seminarium nt.: Pandemia COVID-19 a finanse publiczne i stabilizacja makroekonomiczna – czy potrzebna jest zmiana paradygmatów?

W dniu 17 listopada 2020 r. odbyło się seminarium w trybie online współorganizowanym przez Radę Naukową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Temat seminarium: PANDEMIA COVID-19 A FINANSE PUBLICZNE I STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA – CZY POTRZEBNA JEST ZMIANA PARADYGMATÓW?

Naukowcy starali się odpowiedzieć na to pytanie oraz dać wyraz przekonaniu o zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie, spowodowanej pandemią COVID-19.

W wydarzeniu wzięło udział wielu znanych ekonomistów, a w gronie moderatorów znaleźli się: prof. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Więcej informacji jak i zapis wideo z wydarzenia znajdują się na stronach internetowych współorganizatorów: PTE, KNE PAN, KNoF PAN, INE PAN.


Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Mariana Goryni w ramach I Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich

W dniu 29 października 2020 roku odbyło się jedno z cyklu webinariów w ramach I Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich.

Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład inauguracyjny p.t.: Analiza systemowa uwarunkowań i skutków pandemii.

I Szkoła Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym dla Rektorów/Prorektorów Uczelni Ukraińskich to element realizowanego projektu Politechniki Warszawskiej. Więcej o projekcie [TUTAJ].


Wystąpienie prof. dr hab. Mariana Goryni podczas konferencji naukowej online „Audyt wewnętrzny w czasach kryzysu”

W dniu 29 października 2020 roku odbyła się konferencja naukowa online organizowana przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład p.t.: Pandemia COVID-19 a gospodarka.

Więcej na temat konferencji [pod tym adresem].


Prof. dr hab. Marian Gorynia gościem programu Lustra TVP3 Poznań

Jak koronawirus zmienia polską i zagraniczną gospodarkę?

Na to pytanie odpowiedzieli naukowcy w programie „Lustra”, emitowanego w dniu 19 października 2020 r. Gospodarzem był redaktor Łukasz Maciejewski, a gośćmi zostali: prof. dr hab. Marian Gorynia były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zastępca przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a także prof. Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Mirosław Piasecki prezes Stowarzyszenia „Przedsiębiorca Polski”.

Całą rozmowę można obejrzeć [TUTAJ].


Wystąpienie prof. dr hab. Mariana Goryni podczas posiedzenia Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 13 października 2020 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Prof. dr hab. Marian Gorynia wygłosił wykład p.t.: Pandemia COVID-19 perspektywa – nauk ekonomicznych .

Prezentacja z wykładu dostępna [tutaj].


Prof. dr hab. Marian Gorynia członkiem Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

W dniu 18 maja 2020 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zakres działań Komitetu to: ogólna teoria ekonomiki, historia myśli ekonomicznej, problematyka funkcjonowania i rozwoju gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Komitet został powołany w 1952 r.

Więcej informacji na stronie Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.


Spotkanie Klubu Adamieckiego

20 lutego 2020 roku w budynku Rektoratu odbyło się posiedzenie Klubu
im. Karola Adamieckiego. O wybranych aspektach tożsamości nauk ekonomicznych opowiedział m.in. prof. dr hab. Marian Gorynia. Dyskusję prowadzili sekretarze Klubu: dr hab. Krystian Pera, prof. UE oraz dr hab. Artur Walasik, prof. UE.
Spotkanie Klubu Adamieckiego cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności akademickiej, a także zachęcało do dyskusji nad tożsamością nauk ekonomicznych. 

Więcej o wydarzeniu pod adresem:
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/prof-m-gorynia-gosciem-kolejnego-spotkania-klubu-adamieckiego-relacja.html


Nowa publikacja: LES CHANGEMENTS DE LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE POLONAISE DANS L’ECONOMIE MONDIALE DURANT LA PERIODE 1990-2017

Książka „Pour une recherche économique efficace: 61º Congrès de l’Association Internationale des Économistes de Langue Française”
jest podsumowaniem spotkania Le 61ème Congrès de l’AIELF:
„Pour une Recherche Économique Efficace”, które odbyło się w lipcu ubiegłego roku w Santiago.

Stowarzyszenie AIELF zrzesza naukowców
z dziedziny ekonomii oraz pokrewnych dyscyplin i pracuje nad szerokim rozpowszechnianiem tematów badanych przez jego członków,
bez ograniczeń w terenie lub zasięgu geograficznym. Działania Stowarzyszenia obejmują zatem organizowanie wydarzeń naukowych, promowanie badań z dziedziny ekonomii w języku francuskim.

W publikacji zaprezentowany został rozdział autorstwa prof. Mariana Goryni oraz prof. Krzysztofa Malagi: Les Changements de la Competitivite de L’economie Polonaise dans L’economie Mondiale Durant la Periode 1990-2017.

Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie wyników analizy zmian międzynarodowej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki
w stosunku do gospodarki światowej. Okres analizy obejmuje lata 1990–2017. Artykuł ten uwzględnia podstawowe zmiany i najważniejsze trendy
w internacjonalizacji polskiej gospodarki w wyżej wspomnianym okresie,
tzw. Okresie przejściowym. Te sposoby umiędzynarodowienia polskiej gospodarki pojawiają się w danych globalnych, względnych
i porównawczych, krzyżowych przepływach inwestycji bezpośrednich, towarów i usług. Analiza koncentruje się głównie na zmianach produktu krajowego brutto Polski, polskim eksporcie i napływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Polski, polskim imporcie i napływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych przybywających do Polski,
ale także na zestawie wskaźników wolności gospodarczej.

Życzę miłej i owocnej lektury!


45th EIBA Annual Conference 2019

W dniach 13-15 grudnia br. odbyła się konferencja: 45th EIBA Annual Conference 2019 „What now? International Business in a Confused World Order” w University of Leeds, Wielka Brytania.

Podczas seminarium zostały poruszone tematy związane z biznesem międzynarodowym i wyzwaniami stojącymi przed nim w nowym zmieniającym się świecie.

Wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia wraz ze współautorami: Janem Nowakiem, Piotrem Trąpczyńskim oraz Radosławem Wolniakiem zaprezentowali referat pt.:
„Integration and Investment Development Paths of CEE Countries. Does EU-Membership Make a Difference?”.

Treść referatu – tutaj.
Wzmianka o wydarzeniu – link.
Wzmianka o wydarzeniu na stronie UEP – link.


Rozmowa z prof. Marianem Gorynią

Na łamach „Obserwatora Finansowego” opublikowano rozmowę z prof. Marianem Gorynią na temat globalizacji oraz gospodarki rynkowej.
Cała rozmowa dostępna jest pod tym linkiem.


Seminarium „Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej”

5 grudnia 2019 r. odbyło się seminarium „Modele i modelowanie w ekonomii w perspektywie filozoficznej” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Seminarium prezentuje teksty opublikowane w Studiach Ekonomicznych (nr 1-2/2018), w całości poświęconych analizie modeli i modelowania w ekonomii z wykorzystaniem perspektywy filozofii ekonomii.

Wśród panelistów znajdował się prof. Marian Gorynia, który zaprezentował wystąpienie pt.: „O pięknie nauk ekonomicznych”.

Cała prezentacja – tutaj.
Wzmianka o wydarzeniu – link.


X Kongres Ekonomistów Polskich „Ekonomiści dla rozwoju”

X Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się pod hasłem: EKONOMIŚCI DLA ROZWOJU ukierunkowany był na debaty nad istotą i przyczynami nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. Celem tego Kongresu, podobnie jak poprzednich, jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych, wymiana na tym tle poglądów oraz doświadczeń ekonomistów reprezentujących środowiska naukowców i praktyków, polityków oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki.
Jedną z osób, będącą w Radzie Programowej był profesor Marian Gorynia.
W ramach aktywności kongresowych:

Więcej informacji na stronie X Kongres Ekonomistów Polskich.


Jubileusz 30-lecia Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W dniu 20 listopada Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa świętowała Jubileusz 30-lecia swojej działalności we wnętrzach znakomitej Auli Artis – Collegium Da Vinci

Podczas uroczystej gali przedstawiciele Izby wręczyli wyróżnienia za wkład
i zaangażowanie w rozwój działalności Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej osobom ze świata nauki, biznesu, kultury i polityki. Jedno z wyróżnień otrzymał
prof. dr hab. Marian Gorynia.

Profesor był również jednym z panelistów na towarzyszącej jubileuszowi debacie „30 lat przemian gospodarczych w Polsce i na świecie”.

Więcej informacji na stronie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


Prof. dr hab. Marian Gorynia z tytułem Honorowego Profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W Centrum Konferencyjnym UWM
w niezwykle uroczystej oprawie odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020.
Galę rozpoczął Jego Magnificencja Rektor UWM prof. Ryszard Górecki, który podkreślił,
że Uniwersytet rozpoczął właśnie trzecią dekadę swojej działalności. Ważnym punktem programu uroczystości były ślubowania składane rozpoczynających naukę studentów studiów dziennych, magistrów rozpoczynających studia doktorskie oraz doktorów rozpoczynających pisanie habilitacji. Rektor uroczyście pasował po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów.
Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?” wygłosił prof. dr. hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, który w trakcie inauguracji otrzymał tytuł profesora honorowego UWM.

Więcej informacji
na łamach czasopisma „Wiadomości Uniwersyteckich”.

Wzmianki o uroczystości:
Wzmianka w Gazecie Wyborczej LINK
Program uroczystości w eGazeta UWM LINK
Artykuł w Gazecie Olsztyńskiej LINK


Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej.

Tę funkcję będzie pełnić razem z prof. dr. hab. Bogusławem Buszewskim
z UMK w Toruniu. Radzie będzie przewodniczyć prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego. Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 25 czerwca 2019 roku.

Pierwsza kadencja Rady rozpoczęła się 1 czerwca br. Organ ma dbać o rozwój kadry naukowej, między innymi przez zapewnienie najwyższych standardów jakości działalności naukowej wymaganych
do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

Radę Doskonałości Naukowej powołała do życia nowa ustawa Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Wcześniej obszar jej działania regulowała Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.

Więcej informacji na temat działalności Rady Doskonałości Naukowej
po adresem: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn


Academy of International Business 2019 – Annual Meeting

Uczestnicy konferecji AIB Copenhagen Annual Meeting, 24.06.2019

W dniach 24-27 czerwca 2019 odbyła się konferencja: Academy of International Business 2019 – Annual Meeting. Zebrani goście spotkali się w Copenhagen Business School.
Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz z współautorem Piotrem Trąpczyńskim.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu pod tym linkiem.


Le 61eme Congres de L’AIELF

W dniach 27-29 maja 2019 odbyła się konferencja: Le 61eme Congres de L’AIELF. Zebrani goście spotkali się w Santiago w Chile.
Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz z współautorem prof. Krzysztofem Malagą.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji o wydarzeniu pod tym linkiem.


International Conference World Economy 2019:
„Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”

W dniach 9-10 maja br. odbyła się konferencja:
International Conference World Economy 2019: „Learning from the Past and Designing the Future Collegium of World Economy”.
Spotkanie odbyło się Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jednym z gości był prof. Marian Gorynia, który wygłosił prezentacje wraz
z współautorką Marleną Dzikowską.
Cała prezentacja dostępna pod tym linkiem.

Więcej informacji na temat konferencji pod tym linkiem.


Uroczystość nadania tytułu
DOKTORA HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Profesorowi Marianowi Goryni
Białystok, 24 kwietnia 2019 r.

Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania
w dniu 22 października 2018 r.
wystąpiła z wnioskiem o wszczęcie procedury o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu
w Białymstoku Profesorowi Marianowi Goryni w uznaniu niekwestionowanego wkładu w rozwój nauk ekonomicznych oraz zasług dla rozwoju naukowego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
W dniu 27 lutego 2019 r. Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Marianowi Goryni.

Poniżej relacja z uroczystości:
Cała transmisja:    https://www.facebook.com/KatedraPEiPR/videos/392389264946420/
Wzmianka w telewizji – Obiektyw TVP3 Białystok LINK
Wzmianka w aktualnościach radiowych – Polskie Radio Białystok LINK

Wzmianki o uroczystości:
Artykuł w czasopiśmie „Kurier Poranny” LINK POBIERZ
Wzmianka w „Gazecie Wyborczej – Białystok” LINK
Wzmianka o uroczystości w „Nauka w Polsce – PAP” LINK POBIERZ
Wzmianka o uroczystości w „Forum Akademickim” LINK POBIERZ
Notka w czasopiśmie „Forum Akademickie” LINK POBIERZ
Wzmianka na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku LINK
Wzmianka na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu LINK
Wzmianka na portalu Wrota Podlasia LINK POBIERZ


Ulotka – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni Pobierz

Broszura – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni Pobierz
Książka – Nadanie tytułu DHC prof. Marianowi Goryni LINK


Victorie UEP 2019 –Poznaj naszych pracowników, którzy w tym roku zostali nagrodzeni Victoriami UEP

8 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się uroczysta jubileuszowa 20. Gala „Victorie UEP”, w której
to studenci wybierają najlepszych pracowników naukowych, nienaukowych oraz jednostkę administracyjną.
Prof. Marian Gorynia wygrał w kategorii
„The Best”, czyli Mentor Wydziału Gospodarki Międzynarodowej.
Plebiscyt organizowany jest przez Parlament Studenci UEP.

Więcej o uroczystości:
http://www.psuep.org/gala-victorii/


Uroczystość wręczenia XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji
Zabrze, 19 stycznia 2019 r.

Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.
Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki.  Profesor dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP otrzymał Platynowy Laur w kategorii „Nauka i innowacyjność” podczas uroczystości wręczania XXVII Laurów Umiejętności i Kompetencji
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii.
Wyróżnienia przyznawane są od 27 lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowią wyraz uznania dla osobistości świata nauki, biznesu, kultury i polityki. 

Wzmianki o uroczystości: